DIEVAS IR ŽMOGUS

Tradicinis lietuviškas katalikų katekizmas
Prel. dr. Feliksas Bartkus, kan. dr. Pijus Aleksa

III. KAS NAUDOJASI EUCHARISTINĖS AUKOS VAISIAIS

Bažnyčia ir tikintieji

Šv. Mišių vaisiais naudojasi:

a) visa tikinčiųjų bendruomenė;

Šv. Mišios yra Bažnyčios ir visos tikinčiųjų bendruomenės auka. Todėl didelė šios aukos vaisių dalis tenka pirmiausia jai. Kiekvienos šv. Mišios papildo jos dvasinių gėrybių lobyną. Tai vyksta savaime, be jokio kunigo ar tikinčiųjų prisidėjimo.

b) šv. Mišias laikąs kunigas;

Jis yra Bažnyčios ir tikinčiųjų tarnas. Jis yra taip pat Kristaus tarnas ir įrankis. Iš visų tikinčiųjų jis arčiausiai stovi prie altoriaus. Todėl visai nenuostabu, kad jam tenka labai didelė kiekvienų Mišių vaisių dalis. Jis įdeda į Mišias nemažą duoklę, bet už tai gauna ir atlygį.

c) visi tie, kurie kokiu nors būdu patarnauja Mišioms;

Kiekvienas patarnaująs Mišioms yra tarsi antrasis Simonas Kirėnietis, padedąs Kristui nešti kryžių į Golgotos kalną. Simonui Kirėniečiui buvo gausiai atlyginta už Kristui suteiktą pagalbą. Atlyginama taip pat kiekvienam, kuris padeda atnaujinti Kristui Jo kryžiaus nešimą. Tas atlyginimas tuo gausesnis, kuo artimesnis yra patarnavimas šv. Mišioms.

d) visi Mišių klausytojai;

Mišių klausytojai nėra vien pasyvūs šios garbingos Aukos stebėtojai. Jie dalyvauja joje aktyviai. Todėl ji veikia juos palaimingai, gausiai berdama jaukių ir jų sielas gaivinančių spindulių.

e) ypač tie, už kuriuos laikomos Mišios.

Kunigas, o per jį ir pats Kristus juos pristato dangaus Tėvui. Taip kiekvienose Mišiose pasikartoja tai, kas įvyko per Paskutinę vakarienę. Tuomet dieviškasis Mokytojas savo kunigiškoje maldoje prašė Tėvą už apaštalus: „Aš meldžiu už juos ... Pašventink juos tiesa! ... Dėl jų aš pašventinu save, kad ir jie būtų pašventinti tiesa.“ (Jn 17, 9; 17, 17 ir 19)

Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

Patinka, ką skelbiame?

Sekite mus socialiniuose tinkluose.

0
bendrinimų
Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.