DIEVAS IR ŽMOGUS

Tradicinis lietuviškas katalikų katekizmas
Prel. dr. Feliksas Bartkus, kan. dr. Pijus Aleksa

II. APIE YPATINGAS PRIEMONES TOBULYBEI SIEKTI

Evangelijos patarimai

1. Be bendrųjų, visiems žmonėms privalomų priemonių tobulybei siekti Viešpats Jėzus yra nurodęs dar ir ypatingas. Jas sudaro vadinamieji Evangelijos patarimai. Jie yra šie:

a) savanoriško neturto;

b) amžinos skaistybės;

c) visiško klusnumo.

Jie vadinami Evangelijos patarimais, nes yra išreikšti Evangelijose ir iki Evangelijų nebuvo žmonėms žinomi. Gerai juos vykdant pasekama Viešpačiu Jėzumi. Juk Jis, kaip sako šv. Paulius: „būdamas turtingas dėl jūsų tapo vargdieniu“ (2 Kor 8, 9) ir tai taip, jog, kaip sako Jėzus: „Lapės turi urvus, padangių sparnuočiai – lizdus, o Žmogaus Sūnus neturi kur galvos priglausti.“ (Mt 8, 20) Jis „nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties“. (Fil 2, 8) Jis buvo kuo skaisčiausias, ir visi Jo artimiausi bei mylimiausi asmenys buvo tokie pat.

Savanoriškas neturtas

2. Savanoriškas neturtas yra turtų išsižadėjimas laisva valia, kad jie nekliudytų lengviau siekti amžinųjų gėrybių.

„Jei nori būti tobulas, eik parduok, ką turi, išdalyk vargšams, tai turėsi lobį danguje. Tuomet ateik ir sek paskui mane“, – yra pasakęs Viešpats Jėzus vienam jaunikaičiui. (Mt 19, 21)

Amžina skaistybė

3. Amžiną skaistybę sudaro ne tik vengimas to, kas priešinga 6-ajam ir 9-ajam Dievo įsakymams, bet taip pat ir santuokos atsisakymas, kad būtų galima pasivesti vien tik Dievui.

„Dėl nesituokiančiųjų aš neturiu Dievo įsakymo, bet duodu patarimą ... Nesusituokęs rūpinasi Viešpaties reikalais ir trokšta patikti Viešpačiui. O susituokęs rūpinasi šio pasaulio reikalais, stengiasi patikti žmonai ir yra pasidalijęs. Taip pat netekėjusi moteris bei mergina rūpinasi Viešpaties reikalais, trokšdama būti šventa kūnu ir dvasia. O ištekėjusi rūpinasi pasaulio reikalais ir stengiasi patikti vyrui.“ (1 Kor 7, 25 ir 32–34)

Visiškas klusnumas

4. Visiškas klusnumas reiškiasi tuo, kad laisvai savo valią pavedama teisėtų vyresniųjų valdžiai.

„Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs“, – yra pasakęs Viešpats Jėzus. (Mt 16, 24) O labiausiai savęs išsižadama, kai savo valią pavedama kitų valdžiai.

Geriausia priemonė tobulybei siekti

5. Evangelijos patarimai yra puikiausia priemonė tobulybei siekti, nes:

a) jie pašalina pagrindines kliūtis į tobulybę: netvarkingą prisirišimą prie šio pasaulio gėrybių, juslinių malonumų mėgimą ir norą valdyti;

b) jais žmogus patį save ir viską, ką turi, paaukoja Dievui: neturto vykdymu – žemiškąsias gėrybes, skaistybės – savo kūną, klusnumo – savo sielą.

Ką saisto Evangelijos patarimai

6. Evangelijos patarimai saisto anaiptol ne visus žmones, bet tik tuos, kurie yra padarę įžadą jų laikytis.

Galima padaryti įžadą laikytis visų trijų patarimų arba vieno ar kito iš jų. Visus tris įžadus paprastai padaro vienuoliai, o vieną – amžinos skaistybės – kunigai.

Niekas nėra įpareigotas daryti įžadą laikytis Evangelijos patarimų.

Ne veltui Viešpats Jėzus yra pasakęs: „Ne visi išmano tuos žodžius, o tik tie, kuriems duota išmanyti.“ (Mt 19, 11)

„O tu, mano sūnau, ... tarnauk jam (Dievui) visa širdimi ir visa gyvastimi, nes Viešpats tiria kiekvieną širdį ir supranta kiekvieną norą bei mintį. Jeigu ieškosi jo, jis leis tau save surasti; bet jeigu paliksi jį, jis atmes tave amžinai.“ (1 Kr 28, 9)

Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

Patinka, ką skelbiame?

Sekite mus socialiniuose tinkluose.

0
bendrinimų
Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.