DIEVAS IR ŽMOGUS

Tradicinis lietuviškas katalikų katekizmas
Prel. dr. Feliksas Bartkus, kan. dr. Pijus Aleksa

BAŽNYČIOS ĮSAKYMAI

APIE BAŽNYČIOS ĮSAKYMUS

Bažnyčios įsakymų sąvoka

1. Be Dievo įsakymų, visi krikščionys privalo laikytis ir Bažnyčios įsakymų. Jie yra ne kas kita, kaip krikščioniško gyvenimo taisyklės, kurios savaime kilo iš Viešpaties Jėzaus ir apaštalų mokslo bei pavyzdžio, ir kurių laikytis Bažnyčia ilgainiui įpareigojo visus savo narius.

Ką Bažnyčios įsakymai liepia ar draudžia, tai ateina iš apaštalų laikų, ir krikščionys nuo pat pradžios laikėsi to kaip tikrų savo gyvenimo taisyklių. Tik ilgainiui, kai atvėsus pirmykščiam uolumui žmonės ėmė mažiau paisyti tų taisyklių, visuotiniai Bažnyčios Susirinkimai ar popiežiai paskelbė jas kaip įsakymus.

Bažnyčios įsakymų žodžiai

2. Bažnyčios įsakymai yra penki:

a) įsakytas šventes švęsk;

b) sekmadieniais ir šventėmis išklausyk šv. Mišias;

c) pasninkus pasninkauk;

d) eik išpažinties bent kartą per metus ir Velykų laiku priimk Švč. Sakramentą;

e) savo Bažnyčią išlaikyti padėk.

Šia tvarka priimta vardyti tuos įsakymus nuo visuotinio Tridento Susirinkimo laikų. Pirmasis tai padarė šv. Petras Kanizijus († 1597) savo plačiai išgarsėjusiame katekizme. Kai kuriuose katekizmuose tarp ketvirtojo ir penktojo įsakymų būna įterptas dar vienas: uždraustomis dienomis nesituok ir nekelk vestuvių. Kadangi ten pirmasis sujungiamas su antruoju, įsakymų skaičius vis tiek lieka toks pat. Tačiau nėra reikalo įterpti to įsakymo, nes jis nėra taip, kaip kiti, visuotinis, t. y. saistąs visus Bažnyčios narius, bet taikomas tik tiems, kurie tuokiasi. Todėl daugelyje katekizmų jo nėra. Tačiau iš to negalima daryti išvados, kad jis jau nebesaistytų. Ne! Besituokiantieji būtinai turi jo laikytis.

Bažnyčios įsakymų tikslas

3. Savo įsakymus Bažnyčia mums davė tam, kad:

a) jais išsamiau paaiškintų Dievo įsakymus ir tiksliau nustatytų, kaip turime juos vykdyti;

b) įpratintų dorai gyventi ir padėtų mums nusipelnyti amžinąją laimę.

Taigi Bažnyčios įsakymai mums yra anaiptol ne apsunkinimas, bet tik palengvinimas, panašiai kaip karutis nepasunkina, o tik palengvina mums ką nors gabenti.

Bažnyčios įsakymų saistymas

4. Bažnyčios įsakymai, kaip ir Dievo, saisto mūsų sąžinę. Pareiga juos vykdyti yra svarbi. Nusikalsti jiems yra sunki nuodėmė.

Bažnyčios įsakymai saisto anaiptol ne visus žmones, bet tik Bažnyčios narius. O Bažnyčios nariai, kaip žinome, yra visi pakrikštytieji. Todėl nekrikštytųjų, t. y. pagonių, musulmonų ir žydų Bažnyčios įsakymai nesaisto. Bet pakrikštytuosius saisto visus be išimties: ir katalikus, ir klaidatikius, ir atsimetėlius, nebent Bažnyčia kokiu nors būdu (explicite ar tacite) juos nuo tų įsakymų būtų atleidusi.

Bažnyčios įsakymų pakeitimas ir atleidimas nuo jų

5. Bažnyčia turi teisę ir galią keisti savo įsakymus, atsižvelgdama į laiko ir vietos reikalavimus, ar atleisti kai kuriuos asmenis nuo jų vykdymo.

Bažnyčios mokslas privalo pasilikti ir visada pasilieka tas pats, nes jis kyla iš Dievo, ir Bažnyčia neturi nei teisės, nei galios jo keisti. Kitaip yra su jos įsakymais. Ji pati juos duoda ir todėl esant reikalui gali vienaip ar kitaip juos keisti.

Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

Patinka, ką skelbiame?

Sekite mus socialiniuose tinkluose.

0
bendrinimų
Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.