DIEVAS IR ŽMOGUS

Tradicinis lietuviškas katalikų katekizmas
Prel. dr. Feliksas Bartkus, kan. dr. Pijus Aleksa

II. GERIEJI ANGELAI

Atlyginimas geriesiems angelams

1. Ištikimiesiems angelams Dievas atlygino amžinąja laime, kurią sudaro paties laimės šaltinio, Dievo, regėjimas.

Todėl Viešpats Jėzus, kalbėdamas apie vaikų Angelus Sargus, sako: „Jų angelai danguje visuomet regi mano dangiškojo Tėvo veidą.“ (Mt 18, 10)

Gerųjų angelų darbai

2. Gerieji angelai taip pat dalyvauja pasaulio valdyme, atlikdami tai, ką Dievas jiems paveda, ir teikdami žmonėms įvairią pagalbą. Jie saugo mus nuo blogio, skatina į gera ir užtaria mus prieš Dievą.

Kaip rodo Šv. Raštas, angelai rūpinasi visa žmonija (Lk 1, 26 ir kt.), Katalikų Bažnyčia, atskiromis šalimis (Dan 10, 12 ir kt.) ir kiekvienu žmogumi. Pavyzdžiui, angelas padėjo jaunajam Tobijui atlikti sunkią ir pavojingą kelionę, o jo tėvui Tobitui sugrąžino regėjimą, apaštalą šv. Petrą išgelbėjo nuo nužudymo, šimtininkui Kornelijui nurodė, ko reikia išganymui ir t. t.

Angelai Sargai

3. Tie angelai, kuriems Dievas ypatingu būdu paveda sergėti atskirus žmones, yra vadinami Angelais Sargais. Kiekvienas žmogus turi Angelą Sargą. Taip teigia bendras Katalikų Bažnyčios mokslas.

Šventajame Rašte aiškiai pasakyta: „Juk jis (Dievas) palieps savo angelams, kad saugotų tave visur, kur tik eitumei. Savo rankomis jie neš tave, kad kojos į akmenį neužsigautum.“ (Ps 91, 11)

Mūsų pareigos savo Angelui Sargui

4. Savo Angelą Sargą mes turime visuomet gerbti, jo klausyti, šauktis jo pagalbos ir jam dėkoti.

Savo Angelą Sargą turime gerbti, vadinasi, jo akivaizdoje nedaryti to, ko nedrįstume daryti matant žmonėms. Kadangi jis visada ir visur yra šalia mūsų, tad visada ir visur turime vengti blogio. Turime jo klausyti, t. y. noriai pasiduoti jo pastangoms atitraukti mus nuo blogio ir paskatinti gėriui. Turime šauktis jo pagalbos ne vien tik kūno ar sielos pavojuje (nes tuomet, deja, dažniausiai apie tai nė nepagalvojame), bet ir prieš tai, vadinasi, iš anksto. Geriausia kas rytą ir kas vakarą sukalbėti šią gražią maldelę: „Dievo Angele, mano Sarge, mane tau Dievo pavestą, šiandien (šiąnakt) apšviesk, sergėk, vesk ir valdyk. Amen.“ Turime dėkoti Angelui Sargui už jo nuolat teikiamą apsaugą ir pagalbą.

Angelų Sargų šventė

5. Angelams Sargams prisiminti ir pagarbinti Bažnyčia yra paskyrusi spalio mėnesio 2-ąją dieną.

Tačiau tai neprivaloma šventė. Bet visgi mums, klusniems savo Motinos Bažnyčios vaikams, derėtų tą dieną pasistengti kaip nors ypač pagerbti ir pagarbinti savo Angelą Sargą.

Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

Patinka, ką skelbiame?

Sekite mus socialiniuose tinkluose.

0
bendrinimų
Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.