SSPX.org   Versta iš: sspx.org
Viduramžių meno ir mokslo pavyzdžiai, įrodantys, kad žemė yra apvali

Ne, ši apgaulė ateina ne iš NASA. Ji susijusi su atkaklia, bet klaidinga idėja, kad viduramžiais buvo tikima plokščia Žeme, ir su ideologiniais šio mito pagrindais.

Iliustracijos, žvelgiant iš kairės į dešinę: Reimso katedros „Gražusis Dievas“ (XIII a.), rankoje laikantis gaublį | Vilemo Vrelanto (†1481) „Salvator mundi“ | Nicolas Oresme priešais armiliarinį rutulį, kurio centre yra Žemė. Iliuminuota iliustracija iš jo „Traktato apie sferą“. | Iliustracija, vaizduojanti žmones Žemėje, iš Gossuin de Metz „Imago Mundi“ (1246 m.). | Mėnulio užtemimo iliustracija Nicolas Oresme'o „Traktate apie sferą“.

Neseniai vykusi Karolio III karūnavimo ceremonija pateikė mums vaizdą, kuris atrodė lyg atkeliavęs tiesiai iš istorijos vadovėlio: naujasis karalius Karolis III rankose laikė karališkosios valdžios insignijas, tarp kurių buvo rutulys ir kryžius, t. y. sfera, ant kurios pritvirtintas kryžius, simbolizuojantis Jėzaus Kristaus kryžiumi atpirktą Žemę. Šis rutulys buvo naudojamas labai ilgai. Jį galima rasti visuose viduramžiuose, ypač Kristaus, laikančio rutulį rankoje arba po kojomis, atvaizduose. Rutulys vaizduoja Žemės rutulį, padalytą į tris dalis, nes tuo metu buvo žinomi trys žemynai. Vienas faktas iš karto krinta į akis: žmonės Žemę kaip rutulį vaizdavo gerokai anksčiau, nei buvo atrasta Amerika.

Tai turėtų kelti klausimų dėl itin plačiai paplitusio mito, būtent, kad „viduramžiais žmonės manė, jog Žemė yra plokščia“. Tai sako žurnalistai, intelektualai, valstybės pareigūnai, tokie kaip Marlène Schiappa ar Claude'as Allègre'as, apie tai rašoma net istoriniuose filmuose, istorijos vadovėliuose ir pan., įskaitant pačius naujausius. 2022 m. laidos „C Jamy“, kurią vedė įžymybė Jamy Gourmaud, epizode svečias teigė: „XV amžiuje, Kristupo Kolumbo laikais, daugelis manė, kad Žemė yra plokščia. Šį įsitikinimą jie grindė tuo, kas parašyta Biblijoje, tačiau Kristupas Kolumbas tuo netikėjo nė sekundės.“[1] O jei pasidomėtume šiandieniniu viešosios nuomonės barometru, t. y. ChatGPT, jis mums sako: „Viduramžiais žmonės paprastai manė, kad Žemė yra plokščia... Mokslinės teorijos apie Žemės formą, pavyzdžiui, sukurtos senovės graikų, buvo gerai žinomos, tačiau Bažnyčia jas dažnai laikė prieštaringomis arba eretiškomis.“[2]

Taigi matome, kad tariamas viduramžių epochos „plokščiažemiškumas“ siejamas su Katalikų Bažnyčia, kuri neva laikėsi šios naivios idėjos kaip Biblija pagrįstos dogmos, priešpriešindama ją pagonių graikų išminčiai. Tačiau dabar jau kelis dešimtmečius trunkantys tyrimai vienareikšmiškai įrodė, kad tai yra mitas. [3]

Nesuskaičiuojama daugybė įrodymų

Be argumento iš ikonografijos tam, kad viduramžių plokščiažemiškumo mitas liautųsi egzistavęs, pakaktų atversti bet kurią mokslinę katalikų dvasininko knygą, parašytą šiuo plačiu laikotarpiu. Žinome, kad Kristupas Kolumbas savo drąsų žygį grindė nebaigtu popiežiaus Pijaus II (†1458) veikalu Historia rerum ubique gestarum, kurį tyrinėtojas buvo anotavęs. Pačiose pirmosiose šio veikalo, kuris turėjo būti enciklopedinis, eilutėse Pijus II teigia, kad „beveik visi sutinka, jog pasaulio [= visatos] forma yra rutulio formos [rotundam][4]; jie taip pat sutaria dėl Žemės“. Tame pačiame veikale popiežius aptaria Eratosteno (III a. pr. m. e.) ir Ptolemėjo (II a. pr. m. e.) atliktus Žemės perimetro matavimus. Kristupas Kolumbas taip pat anotavo kardinolo Pierre'o D'Ailly (†1420) veikalą „Imago mundi“. Jame mokytas kardinolas išdėstė žemės rutulio spindulį ir tūrį, klimato zonas pagal platumą ir net ašigalius. Pavyzdžiui, kaip logišką išvadą jis teigia, kad „tiems, kurie gyvena ašigalyje, saulė pusę metų būna virš horizonto, o kitą pusę metų – ištisinė naktis “[5], ir tai yra nepaprastai tikslus teiginys. Pierre'ą d'Ailly įkvėpė Nicolas Oresme'o (†1322), Lisieux vyskupo ir Karolio V patarėjo „Traktatas apie sferą“. Šio veikalo pavadinimas sako pakankamai. Tą patį Oresme'ą įkvėpė anglų vienuolio Johanneso de Sacrobosco († 1256) to paties pavadinimo – „Traktatas apie sferą“ – veikalas, sulaukęs didelės pedagoginės sėkmės ir daugelį šimtmečių kopijuotas, plėtotas ir komentuotas.

Maždaug tuo pačiu metu šventasis Tomas Akvinietis, jau pirmuosiuose Teologinės sumos puslapiuose bandęs parodyti, kad tą pačią išvadą galime pasiekti skirtingais keliais, savo mintį iliustravo taip: „Taigi astronomas ir fizikas įrodo tą pačią išvadą, būtent, kad žemė yra apvali“[6] . Antrojo tūkstantmečio pradžioje Gerbertas iš Aurillako († 1003), kuris bus išrinktas popiežiumi Silvestro II vardu, sukonstravo Žemės gaublį ir, kaip ir daugelis to meto mokytų vyrų, parengė komentarą Makrobijui[7] († 400 m.), teigusiam, kad Žemė yra sferinė. Taip pat galime pridėti šventąjį Bedą Garbingąjį († 735), kuris sako, kad „Žemė panaši į gaublį“; šventąjį Izidorių Sevilietį († 636), kuris savo garsiosiose Etimologijose kalba apie „Žemės gaublį“; Boetijų († 524), kuris mini „apvalią Žemės masę“[8]; šventąjį Grigalių Nisietį († 395), kuris užtemimą apibūdina kaip Žemės „sferinės formos“[9] projekciją į Mėnulį ir t. t.[10]. Žinoma, antikinėje kosmologijoje taip pat teigiama, kad nejudanti Žemė yra baigtinio sferinio kosmoso centre, tačiau šios klaidos buvo perimtos iš graikų.

Plokscia zeme 2

Iliustracijos, žvelgiant iš kairės į dešinę: Saulės užtemimo vaizdas iš Gossuin de Metz „Imago Mundi“ (1246 m.) | Pjero d'Ailio (Pierre d'Ailly) Žemės piešinys „Imago Mundi“ (XV a.). Atkreipkite dėmesį į Vėžio ir Ožiaragio tropikus, taip pat Arkties ir Antarktidos ratus | T–O formos žemėlapis, Izidorius iš Sevilijos, Etimologijos, XII a., Londonas, Britų biblioteka, R12FIV, folio 135v. Pavaizduotas tik vienas pusrutulis. Čia matome padalijimą į trijų žemynų trikampį. | Manoma, kad šis šiuolaikinis piešinys vaizduoja „biblinį kosmosą“. Ji nevaizduoja senovinio kosmoso supratimo, o vaizduoja tai, ką kai kurie (neteisingai) mano apie senovę. | Monetoje pavaizduotas imperatoriaus Zenono († 491 m.) atvaizdas. Kitoje pusėje pavaizduotas Pergalės simbolis, kairėje rankoje laikantis rutulį ir kryžių.

Mito pagrindas

Visam tam būtų galima priskirti labai nedidelę reikšmę. Juk krikščionis gali išgelbėti savo sielą, nesvarbu, kokį pavidalą jis priskiria Žemei. Argi ne esminis dalykas yra bauginantis gyvenimo trukmės mažėjimas, kuri dabar siekia vos 85 metus, kai viduramžiais buvo tikimasi amžinojo gyvenimo? Žinoma, bet mus čia domina ne Žemės forma ar praeities epochų mokslas, o šiuolaikinio mito kilmė ir tai, ką jis mums sako apie mūsų amžių. Ilgą laiką šis mitas buvo naudojamas kaip paruošta formulė vienu ypu išjuokti tariamą krikščioniškojo laikotarpio, kuriam suteiktas redukuojantis „viduramžių“ pavadinimas, kvailumą. Tačiau kaltinimas „obskurantizmu“ gali būti nukreiptas prieš šio mito skleidėjus, ypač dėl to, kad šiandien žinių prieinamumas yra nepalyginamai geresnis nei tais laikais, kai dar nebuvo spausdinimo mašinų. Viduramžių plokščiažemiškumo mitą nesunku paneigti, tuo tarpu viduramžiais prireikė nemažai darbo, kad būtų išsaugotos senovės žmonių žinios. Puikioje 2021 m. išleistoje knygoje La Terre plate, généalogie d'une idée fausse [Plokščia žemė: klaidingos idėjos genealogija][11] du mokslininkai atsekė šio įsisenėjusio mito kilmę. Argi galima nustebti sužinojus, kad pagrindinis mito autorius yra ne kas kitas, o Volteras?

Laktancijus ir Kozmas

Iš tiesų, yra keletas veiksnių, padėjusių atsirasti šiam mitui, ypač krikščionių apologetas Laktancijus († 325 m.), kuris vienintelis Vakaruose pasisakė už plokščią Žemę. Tačiau niekas jo nuomone nesivadovavo ir jis niekada nebuvo priskirtas prie Bažnyčios tėvų. Rytuose randame tokį Kozmą Indikopleustą († apie 550 m.), kuris parašė „Krikščioniškąją topografiją“ kaip plokščiosios Žemės šalininkas. Šis žymus nežinomasis, kurio pats vardas neaiškus, atrodo, buvo graikiškai kalbantis pirklys, atsiradęs nestorijonų schizmos metu. Pirmasis jo Topografijos vertimas į lotynų kalbą datuojamas 1707 m. Ar būtina pabrėžti, kad dėl to jis buvo visiškai nežinomas viduramžių Vakarams? Vis dėlto Volteras cituoja Laktancijų ir Kozmą kaip atstovaujančius visų Bažnyčios tėvų pozicijai: „Tėvai Žemę laikė didžiuliu laivu, apsuptu vandens; pirmagalis buvo Rytuose, o laivagalis – Vakaruose “[12].

Taip nepateikiamas pagrindinis istorinis kontekstas, leidžiantis įvertinti idėjų perdavimą. Šitaip viską suplakant į krūvą, kas nors lygiai taip pat lengvai galėtų teigti, kad trečiajame tūkstantmetyje buvo laikomasi plokščiosios žemės pažiūrų, remdamasis tam tikrais internete prieinamais vaizdo įrašais – tai marginalinės tezės traktavimas taip, tarsi ji būtų norma. Net ir šiandien neretai matome, kad Kozmas cituojamas kaip autoritetas, kuriuo jis niekada nebuvo.

Antipodų klausimas

Šventasis Augustinas veikale „Dievo miestas“ sako, kad neturėtume tikėti tais, kurie tvirtina, jog egzistuoja „antipodai“[13] , t. y. žmonės, gyvenantys priešingoje Žemės pusėje, nes ši teorija grindžiama neaiškiais spėjimais, o ne įtikinamais pasakojimais iš pirmų lūpų. Čia šventasis Augustinas tiesiog nurodo empirinį reikalavimą, dėl kurio vargu ar būtų galima jį kaltinti ir kuris neturi jokios įtakos Žemės formai. Tačiau Volteras tuo pasinaudojo, kad padarytų išvadą, jog didysis Bažnyčios mokytojas neigė Žemės sferiškumą! Panašiai Volteras teigia, kad „XV a. pabaigoje Avilos vyskupas Alonsas Tostadas savo komentare apie Pradžios knygą skelbia, kad krikščionių tikėjimas yra sukrėstas iki pamatų, jei žmonės tiki apvalia Žeme“. Jei kas nors atsiverstų minėtą knygą, iškart sužinotų, kad Volteras meluoja, nes šis vyskupas kalba apie „sferinę Žemę“ ir „mūsų pusrutulį“[14]. Kita vertus, Tostadas, kaip ir šventasis Augustinas, mano, kad antipodų nėra. Pierre'as d'Ailly minėtame savo veikale skirtingas tezes apie tai, ar antipodai egzistuoja, apibūdina kaip „nuomones“. Šioje srityje esame labai toli nuo dogmų. Kristupo Kolumbo tyrinėjimai davė atsakymą į šį ribinį „antipodų“ klausimą. Tik po fakto patvirtinimo atsirado legenda apie tai, kad Kristupas Kolumbas, remdamasis patirtimi, nuskandino plokščios Žemės dogmą, ypač Vašingtono Irvingo parašytoje biografijoje, kuri labai prisidėjo prie šio mito kūrimo.

Ar Biblija yra „plokščiažemė“?

Plokščiosios žemės teisme Volteras kviečia liudyti atsakovą Šventąjį Raštą. Su jam būdingu ironišku kandumu jis rašo: „Tinkama pagarba Biblijai, kuri mus moko tiek daug labai reikalingų ir labai didingų tiesų, buvo šios visuotinės mūsų klaidos priežastis. Žmonės 103–oje psalmėje rado, kad Dievas ištempė dangų virš žemės kaip palapinę.“[15] Žinoma, jei norėtum iš Biblijos išpešti plokščiažemiškumo išpažinimą, visada gali pritempti šią išankstinę mintį prie eilutės, kuri vienaip ar kitaip su ją atitinka[16]. Tačiau lygiai taip pat įmanoma teigti ir priešingai, nes Vulgatoje Žemė nuolat įvardijama žodžiu „orbis“, kurį lengvai galėtume išversti kaip „gaublys“[17]. Tačiau užuot įsitraukę į šias nevaisingas diskusijas, prisiminkime gerai žinomą katalikų principą, kad Šventąjį Raštą reikia skaityti Magisteriumo ir Bažnyčios tėvų šviesoje. Volteras nėra Bažnyčios tėvas. Vietoj to suteikime žodį nepaprastajai šventojo Bazilijaus Cezariečio (†379) išminčiai iš jo homilijų apie Heksaemeroną, 9:

Kai kurie pasaulį aptarinėję fizikai daug kalbėjo apie Žemės formą; jie tyrinėjo, ar ji yra rutulys, ar cilindras, ar ji panaši į diską, ar yra apvali iš visų pusių, ar turi vėduoklės formą ir ar centre yra tuščiavidurė. Juk tokias idėjas platino filosofai, ir remdamiesi tokiomis idėjomis jie kovojo vieni su kitais[18]: savo ruožtu aš neversiu savęs niekinti mūsų pasaulio supratimo vien dėl to, kad Mozė, Dievo tarnas, visiškai nieko nepasakė apie Žemės formą ir nepasakė, kad jos apskritimo ilgis yra 180 000 stadijų[19]; dėl to, kad jis neišmatavo erdvės, kurioje tęsiasi Žemės šešėlis saulei nusileidus; dėl to, kad jis nepaaiškino, kaip tas pats šešėlis, priartėjęs prie Mėnulio, sukelia užtemimus. Ar dėl to, kad jis nutylėjo apie šiuos dalykus, kurie, būdami mums nenaudingi, mūsų nedomina, turiu menkinti Šventosios Dvasios mokymą, lygindamas jį su kvaila [pasaulio] išmintimi? O gal verčiau neturėtume šlovinti To, kuris, užuot linksminęs mūsų protus tuštybėmis, norėjo, kad viskas būtų parašyta mūsų pamokymui ir sielų išgelbėjimui? Man atrodo, kad kai kurie, to nesupratę, bando Raštams priskirti pasiskolintą gelmę, keisdami prasmę ir perkeltinius aiškinimus. Tačiau tai reiškia laikyti save išmintingesniu už Šventosios Dvasios pranašus ir, prisidengus aiškinimu, primesti tekstui savo idėjas. Todėl priimkime šiuos pranašus būtent tokius, kaip jie buvo užrašyti.

Panašią Augustino pastabą dėl žvaigždžių judėjimo randame veikale „Prieš Feliksą Manichėją“:

Evangelijos niekada neįdėjo į Viešpaties lūpas tokių žodžių: „Aš siunčiu jums Parakletą, kad jus pamokytų apie mėnulio ir saulės tekėjimą“. Jėzus Kristus norėjo žmones padaryti krikščionimis, o ne matematikais. Kalbant apie tokius dalykus, žmonėms užtenka mokyklose pateikto mokymo“.

Ar Bažnyčia yra „apvaliosios Žemės“ šalininkė?

Bažnyčia netvirtino, kad Žemė yra plokščia, o ne apvali, nes šiuo klausimu ji nieko netvirtina. Visi Bažnyčios tėvai, teologai ir popiežiai, tvirtinantys, kad Žemė yra rutulio formos, savo mąstymo negrindžia tikėjimu, nes mano, kad jis šiuo klausimu tyli. Jie nuosekliai remiasi „filosofais“, „fizikais“ ir „matematikais“. Jie pateikia argumentų, paremtų protu ir stebėjimais: remiamasi Žemės šešėliu ant Mėnulio užtemimų metu, laivo stiebu, išnykstančiu vėliau nei korpusas, ar net naujomis žvaigždėmis, pasirodančiomis horizonte kelionių jūroje metu. Tai svarbus dalykas, nes mitas bandė įteigti, kad tikėjimas ir mokslas yra vienas kitą paneigiantys dalykai. Tikintysis neva buvo verčiamas ieškoti tiesos vien tik tikėjimu, nieko nepaliekant protui. Tačiau Bažnyčia taip nemanė. Bažnyčios tėvai ketino atmesti tik antikinės kosmologijos iškeltą pasaulio amžinumo idėją. Šiuolaikinė kosmologija negali jiems to prikišti.

Apgaulės inercija

Visi šie elementai gali suklaidinti neišmanėlius, tačiau jie negali padaryti įspūdžio nė vienam bent kiek rimtesniam istorikui. Kalčiausi buvo pirmieji mito skleidėjai. Tačiau kai tik pirminės apgaulės buvo nekritiškai priimtos, vėlesnieji, skatinami aklo tikėjimo pažanga, kartojo Volterio katekizmą, todėl ilgainiui tūkstančius kartų pakartota apgaulė įgavo nusistovėjusios istorinės tiesos pobūdį. Michelet, kuris labiau nusipelno rašytojo, o ne istoriko vardo, akivaizdžiai perėmė šią pasaką, kaip ir daugelį kitų. Ją taip pat skleidė Antuanas Žanas Letronas (Antoine–Jean Letronne), XIX a. ėjęs prestižinio Prancūzijos koledžo istorijos katedros vedėjo pareigas[20]. Istorija parodė, kad net tokie autoriai kaip Arthuras Koestleris šiuo požiūriu klydo, nors ir padėjo demistifikuoti Galilėjaus bylą[21]. Yra net 2015 m. išleista knyga, pretenduojanti „sugriauti mitus“, kurioje pateikiama šiek tiek niuansuota jos versija[22]. Iš pradžių šį mitą daugiausia skleidė antikatalikiški sluoksniai, tačiau laikui bėgant jis greitai ėmė klaidinti ir katalikus.

Vėliau buvo pridėta papildomų elementų, pavyzdžiui, senų žemėlapių, kartais pateikiamų kaip viduramžių plokščiažemiškumo įrodymas. Tačiau plokščių žemėlapių laikymas plokščiažemiškumo įrodymu yra stulbinamai kvailas argumentas, dėl kurio Rand McNally žemėlapių kūrėjus ar Google Maps dizainerius norėtume priskirti plokščiažemiams, remdamiesi tuo, kad jie vaizduoja Žemės paviršių plokščią. Skersinių pjūvių [„šoninių vaizdų“], kurie galėtų būti tikri įrodymai, atvaizdai yra ne iš viduramžių rankraščių, o šiuolaikiniai kūriniai, sukurti mitui iliustruoti! Taigi mitas tampa savo paties „įrodymų“ kūrėju. Jis pats save įamžina.

Šiuolaikinio plokščiažemiškumo ištakos

Ironiška, bet tikrojo plokščiažemių fenomeno gimimą šiandien galima atsekti iki XIX a. Jis atsirado netrukus po „Apšvietos“, racionalizmo pakilimo metu ir giliai utopinėje socialistinėje bendruomenėje. Iš tiesų, apie 1839 m. Samuelis Rowbothamas, trumpai gyvavusios utopinės bendruomenės „Manea Fen“ sekretorius, įkvėptas owenizmo[23], atliko eksperimentus prie Bedfordo upės, iš kurių padarė išvadą, kad Žemė yra plokščia. Savo keistai išvadai apginti jis išleido pamfletą „Zetetinė astronomija“ (1849 m.), kuriame rėmėsi savo „zetetiniu“[24] metodu, kuris paremtas tik samprotavimais. Vėliau jis parengė reikšmingesnį veikalą (1881 m.), pridėdamas kelias Biblijos ištraukas, kurias aiškino labai savitai, nesiremdamas nei Bažnyčios tėvais, nei Kozmu, nei viduramžiais. Ir, žinoma, jis nesirėmė Bažnyčios mokymu, nes buvo protestantas, regis, neturėjęs jokios konfesinės priklausomybės. Vėliau jo idėjas perėmė protestantų sekta, pavadinta Krikščionių katalikų apaštališkąja bažnyčia, kuri, akivaizdu, nepaisant pavadinimo, neturi nieko bendra su katalikybe. Dar vėliau jo idėjas perėmė garsioji Plokščiosios Žemės draugija, kuri gyvuoja iki šiol.

Išvada

Nerimą kelia tai, kad tokia grubi klaida kaip ši gali būti vis dar taip plačiai paplitusi. Jei toks mitas du šimtmečius galėjo slėgti mokslinius vadovėlius, kiek kitų mitų apie viduramžių krikščionybę dar tebesislepia tarp šiuolaikinių idėjų? Štai tariamas skrodimo draudimas[25], absurdiška diskusijų apie moters sielą istorija[26], mitas apie valdovo teisę į pirmąją naktį, kurį Volteras nesivaržydamas priskiria vyskupams[27] ir t. t. Tikrovę dar sunkiau atpažinti, kai objektyvūs faktai buvo paimti ir sumaišyti su mitu, pavyzdžiui, raganų medžioklės, inkvizicijos ar Galilėjaus bylos atvejais. Visi šie mitai įsišaknijo dar atkakliau, nes jie sustiprino antiklerikalistų – revoliucionierių ar protestantų – išankstines idėjas, nors jie nuolat kalba apie „kovą su prietarais“.

Pagrindinės šių mitų priežasties reikia ieškoti mentalitete: viduramžių laikotarpis vertinamas kaip neracionalus, nes į jį žvelgiama neracionaliai. Jie projektuoja savo pačių iracionalumą į praeitį, kad geriau sustiprintų išdidumą dėl dabarties, kuri laikoma „apšviesta“ proto; iš išdidaus manicheizmo jie sako, kad praeitis yra „tamsuoliška“, o mes pagaliau esame „apšviesti“. Tačiau trečiojo tūkstantmečio „nušvitimas“ ne toks jau ir šviesus; argi nematome, kad aukštas pareigas užimantys žmonės rimtai svarsto galimybę sodinti vyrus į moterų kalėjimus ar leisti vyrams užsiimti moterų sportu vien dėl to, kad tie vyrai pareiškė, jog jaučiasi esą moterys? Argi nematome išrinktų pareigūnų, maldaujančių išsaugoti Paryžiaus „rudąsias žiurkes“? Iš tikrųjų, mūsų pasaulis keliauja link pragaro. Ar tikėjimo praradimas gali būti kaip nors susijęs su proto praradimu? Pamiršusi religinę vertikalę, kuri traukia žmogų link Dievo, Žemė šiandien prarado vieną iš savo matmenų – ji tapo dvasiškai plokščia.


[1] Evanas Adelinas, C Jamy, 2022 m. balandžio 22 d. Tokią pačią Džeimio Gurmo klaidą randame ir kitame laidos epizode.

[2] „Kokia buvo Žemės forma, pasak viduramžių žmonių? Reikia pažymėti, kad jei užduosite konkretesnį klausimą: „Ką naujausi tyrimai sako apie idėją, kad „viduramžiais žmonės tikėjo plokščia Žeme“?“, gausite diametraliai priešingą atsakymą, kuris paneigia mitą. Tai rodo, kad dirbtinis intelektas buvo „apmokytas“ pagal prieštaringus duomenis, kurių dauguma tęsia mitą. Pirmasis, daug platesnis klausimas generuoja atsakymą, atspindintį daugumą tekstų, taigi ir vyraujančią nuomonę. Antruoju klausimu siekiama nukreipti atsakymą į konkrečius tyrimus apie šią klišę.

[3] Plg. knygą Inventing the Flat Earth, Jeffrey Burton Russel, 1991.

[4] „Pasaulis“ – tai ne Žemė, o greičiau nuoroda į senovės kosmologiją apie baigtinę ir sferinę visatą. Šie du terminai dažnai painiojami net istorikų darbuose. Mes kruopščiai stengiamės išgyvendinti šią dviprasmybę visame savo straipsnyje.

[5] Pjero d'Ailio (Pierre d'Ailly) „Imago mundi“, išvertė ir komentarus parašė Edmondas Buronas, t. 1 (Maisonneuve frères, 1930).

[6] S. Th., I, q. 1, str. 1, ad. 2.

[7] Cicerono „Scipiono sapno“ komentaras.

[8] Filosofijos paguoda, II, 13.

[9] „Pasak astronomų, šiame šviesos pilname pasaulyje šešėlis [ant Mėnulio] susidaro įsiterpus Žemės kūnui. Tačiau šešėlis, atsižvelgiant į jos sferinę formą, yra apribotas Saulės spindulių galinėje dalyje ir įgauna kūgio pavidalą. Saulė, pati daug kartų didesnė už Žemę, ją iš visų pusių apglėbia savo šviesos spinduliais ir ties kūgio riba sujungia šviesos prisitvirtinimo taškus.“ La Création de l'homme, Sources Chrétiennes, n° 6, ch. 21, p. 181

[10] Šventasis Ambraziejus teigia „pasaulio“, taip pat Saulės ir Mėnulio sferiškumą, tačiau sunku rasti tikslų Žemės paminėjimą, nes tai nėra tas klausimas, kuris domina Bažnyčios tėvus. Tačiau jo kosmologija tvirtai suponuoja Žemės sferiškumą (plg. P. L. XIV, col. 133). Tas pats pasakytina ir apie Euzebijų iš Cezarėjos (Collectio Nova Patrum et Scriptorum, ed. Montfaucon, t. 1, p. 460) ar šventąjį Jeronimą (Laiško efeziečiams komentaras).

[11] Violaine Giacomotto–Charra ir Sylvie Nony, ed. Les Belles Lettres, 2021. Šia knyga daug rėmėmės.

[12] Dictionnaire philosophique (1764), straipsnis „Figure“. Taip pat žr. straipsnius „Ciel matériel“ ir „Ciel des Anciens“.

[13] Dievo miestas, XVI, 9.

[14] Alphonsi Tostati Episcopi Abulensis, Opera omnia, Commentaria in Genesim (Venecija, 1728), p. 71–72.

[15] Volteras pridėjo žodžius „virš žemės“, kurių nėra cituotoje eilutėje.

[16] tačiau šventasis Ambraziejus apie šią ištrauką aiškiai sako, kad „negalime manyti, jog joje kalbama apie tikrus stulpus, bet veikiau apie tą jėgą, per kurią [Dievas] sutvirtina ir palaiko Žemės substanciją“ (P. L. XIV, col. 133).

[17] Šventieji pranašai tai išpažįsta, kai tam tikrose vietose Žemę vadina „Orbis terrae“ (Institutions astronomiques, cap. 18, p. 54–55).

[18] „Žemė nėra plokščia, kaip teigė Empedoklis ir Anaksimenas, nei tamburino formos, kaip siūlė Leukipas, nei panaši į valtį, kaip siūlė Herakleitas, nei kaip nors kitaip tuščiavidurė, kaip teigė Demokritas. Ji taip pat nėra nei cilindro formos, kaip manė Anaksimandras, nei įsišaknijusi begalinio storio apatinėje dalyje, kaip teigė Ksenofanas, bet absoliučiai sferinė, kaip tvirtina filosofai“ (Kopernikas, De revolutionibus orbium coelestium). Pastarieji filosofai pirmiausia yra Pitagoras, Platonas ir Aristotelis. Atkreipkite dėmesį, kad žmogaus vaizduotė gerokai pranoksta ribojančią disko ir sferos duotybę.

[19] Tokį matavimą pateikė Ptolemėjas savo Geografijoje. Jis rėmėsi Filetojaus stadiono išmatavimais. Jo ilgis 210 metrų, todėl jo apskritimo ilgis yra 37 800 km. Tikrasis skaičius yra artimesnis 40 070 km. Plg. Pierre Duhem, Le Système du monde, t. II, p. 7.

[20] Des opinions cosmographiques des Pères de l'Église, in: La Revue des deux Monde, t. 1, 1834.

[21] Les Somnambules, 1955. Koestleris nėra istorikas, bet nusipelno pagyrimo už tai, kad dažnai referuoja į šaltinius... išskyrus ikikopernikinį laikotarpį, kai Kozmą laiko neginčijamu autoritetu.

[22] „Pačioje viduramžių pradžioje Katalikų Bažnyčios primestas obskurantizmas primetė mintį, kad Žemė plokščia. Tačiau Kristupo Kolumbo amžininkai žinojo, kad Žemė nėra plokščia“. Lydia Mammar, C'est vrai ou c'est faux? 300 mythes fracassés (Paris: L'Opportun, 2015), skyrius Avant Christophe Colomb, tout le monde pensait que la Terre était plate.

[23] Socialiniai pokyčiai ir asmeninė patirtis Manea Fen bendruomenėje, 1839–1841 m. (John Langdon, 2012).

[24] Iš graikų kalbos žodžio zeteo – „ieškau“. Kaip ir dauguma tų, kurie ir šiandien vartoja terminą „zeteo“, Rowbothamas tvirtina, kad pirmiausia remiasi patirtimi, nors yra labiau teoretikas. Jis nėra šio „zetetikos“ termino vartojimo išradėjas. Iš tikrųjų, šį terminą galima rasti Edinburgo laisvųjų mąstytojų zetetikų draugijoje, kurią 1820 m. įkūrė ateistai laisvamaniai iš darbininkų klasės.

[25] L'Eglise avait–elle interdit la dissection?

[26] Žr. straipsnį Légende du concile de Mâcon Vikipedijoje.

[27] „Stebina tai, kad labai ilgai krikščioniškoje Europoje egzistavo tam tikra feodalinė teisė, o žmonės laikė bent jau įprastine teise atimti nekaltybę iš savo vasalės. Pirmoji valstietės merginos vedybų naktis neginčijamai priklausė valdovui... Neabejotina, kad kai kurie abatai ir vyskupai pretendavo į šią prerogatyvą kaip laikinieji valdovai“.

Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

Kiti straipsniai, pažymėti

Susiję straipsniai

Įkeliamas komentaras Komentaras bus atnaujintas po 00:00.

Būkite pirmas pakomentavęs.

Rašyti komentarą...
arba komentuokite kaip svečias
0
bendrinimų
Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.