Šeima

 • Ar kaltas patriarchatas?

  2023.11.02Roberto de Mattei

  Išskyrus dabartinius laikus, tėvo valdžia visada buvo laikoma vienu iš nekintamų socialinės santvarkos elementų, būtinų visoms tautoms ir visais laikais.

 • Ar tradicionalistai turėtų atsitraukti nuo pasaulio?

  2024.07.16Danielle Heckenkamp

  Tarp tikinčiųjų katalikų vis labiau auga noras nutraukti visus ryšius su išoriniu pasauliu.

 • Kaip mokyti vaikus melstis?

  2023.06.21Vysk. Kazimieras Paltarokas

  Motinos turi mokyti vaikučius melstis, kad jie pamėgtų maldą ir paskiau tinkamai melstųsi.

 • Krikščioniška moters būtis

  2021.10.04Katalikų Tradicija

  Šiuolaikinėje visuomenėje moteris prarado savo pašaukimo prasmę. Viso to vaisius – šeimos suirimas. Tiktai vėl sugražinę šią prasmę išgelbėsime pasaulį.

 • Kunigai A. Valkauskas, A. Toliatas ir G. Satkauskas kviečia maldos devyndieniui už tiesos apie šeimą išsaugojimą

  2022.05.19Laikmetis.lt

  Šiomis dienomis Lietuvoje siekiama įteisinti homoseksualiais santykiais paremtas civilines sąjungas ar partnerystes. Dėl šių iniciatyvų susirūpinę kunigai Arnoldas Valkauskas, Algirdas Toliatas ir Gabrielius Satkauskas kviečia tikinčiuosius dalyvauti maldos devyndienyje nuo gegužės 20 d.

 • Mąstymo apie vyrus ir moteris painiava mūsų kultūroje

  2024.06.27Anthony Esolen

  Vyrai ir moterys linksta tapti idiotais skirtingais būdais, net priešingomis kryptimis. Būtent todėl jiems reikia vienas kito, dėl papildomumo ir pataisymo.

 • Moralinės revoliucijos ištakos: Vatikano II Susirinkimas apie santuoką ir šeimą (I dalis)

  2024.01.11Roberto de Mattei

  Esminis novatorių pažiūrų aspektas buvo ir yra prigimties sąvokos pakeitimas asmens sąvoka.

 • Moterys, būkite savimi!

  2023.08.07Marija Pečkauskaitė

  Kai prasidėjo vadinamoji moteriškės emancipacija, kiekviena jų laikė savo švenčiausia pareiga pasidaryti, kiek tik begalėdama, panaši į vyrą.

 • Motinos diena: Pasaulio taika ir karas prasideda šeimoje

  2022.05.01Kun. Robertas Urbonavičius

  Kuo mažiau tvirtų ir tikinčių šeimų – tuo mažiau pašaukimų į kunigystę, vienuolinį gyvenimą, tuo daugiau nelaimingų žmonių, kurie vaikystėje nepatyrę tėvų meilės, išgyvenę tėvų skyrybas, girtavimus, neištikimybes turi tvarkytis su savo psichologinėmis ir dvasinėmis žaizdomis.

 • Puoselėti meilę prie vakarienės stalo

  2022.12.03Danielle Heckenkamp

  Būtent per ryšius su kitais žmonėmis mes augame tiek fiziškai, tiek dvasiškai. Istorija rodo, kad išliko tos šeimos, miestai, regionai ir civilizacijos, kurios turėjo stipriausius socialinius ryšius.

 • Šaldyti kiaušinėlius ar karjerą?

  2021.10.07Shannona Roberts

  Jeigu Kinija dešimtmečiais atvirai skleidė „vieno vaiko“ propagandą, tai, atrodo, kad likusiose pasaulio šalyse veikia subtilesnė, bet ne mažiau paveiki įtaiga, dėl kurios net ir finansiškai vaikų galintiems turėti žmonėms tai padaryti psichologiškai yra sunkiau nei bet kada anksčiau.

 • Šeima ir revoliucija

  2023.03.22Roberto de Mattei

  Tikra visuomenės reforma visada yra grįžimas prie pradžios tobulumo. Tradicija yra ne kas kita, kaip tik tai: ištikimybė pirminiams principams, tiems, kuriais remiasi visa kita, iš kurių viskas kyla.

 • Šeimos malda: kaip melstis kartu su vaikais, kai tai sunku

  2021.10.22Christine Ponsard

  Mažylių šurmulys, prasta vyresnėlių nuotaika, tėvų nuovargis... Šeimos malda kartais panaši į kliūčių ruožą. Kaip galėtumėte ramiai ir tvarkingai melstis su savo vaikais?

 • Sekmadienio pašventimas su šeima

  2022.10.19Kun. Jonathan Loop

  Norint iš ko nors gauti naudos, reikia tam pasirengti. Jei nė kiek nesistengiame parengti savo vaikų tam, ką jie patiria kiekvieną sekmadienį bažnyčiose, neturėtume stebėtis, kad šv. Mišios tik paviršutiniškai paveikia jų sielas.

 • Stebuklingas būdas pagerinti šeimos gyvenimą: bendra vakarienė

  2022.01.15Ida Gazzola

  Stenkitės valgyti kartu kuo dažniau. Pasistenkite nevalgyti mašinoje, paskubomis ar atskirai. Susiburti prie vieno stalo yra labai svarbu.

 • Stiprus vyras yra šventas vyras

  2024.07.16Noelle Mering

  Kultūros revoliucionieriai taikosi į ganytoją, nes nori prieiti prie avių.

 • Šv. Tomo Akviniečio pamokslai: Svetingumo įstatymas ir santuokinės pareigos

  2024.01.13Šv. Tomas Akvinietis

  Šv. Tomo Akviniečio pamokslas II sekmadieniui po Epifanijos.

 • Tautos ugdymas prasideda šeimoje

  2022.03.18Kun. Edmundas Naujokaitis FSSPX

  Tauta yra šeimų šeima, tauta kyla iš šeimos ir ja remiasi – tai natūrali, Dievo nustatyta žmonių bendruomenių hierarchija, ir mes visi suvokiame, kad šeimos institucija turi esminę reikšmę visoms tautos gyvenimo sritims. Be šeimos tauta neišliks fiziškai, ir tada nebus kam nė dėstyti mirusios tautos etnokultūros.

 • Tėvų klaidos auklėjant vaikus

  2022.08.18Kun. Charles Hugo Doyle

  Visa tai patvirtina, ką kartą yra parašęs Jamesas Douglas: „Jei kada būtų parašyta žiaurumo istorija, ji pripildytų tūkstančius tomų, o didžiausią dalį sudarytų žiaurumo vaikų atžvilgiu aprašymas“.

 • Tolkienas ir laimingos santuokos paslaptis

  2021.10.07Sam Guzman

  Nors ir stipriai prisirišęs prie savo žmonos, Tolkienas atmetė paviršutinišką meilės sampratą. Vietoje to jis laikėsi katalikiško požiūrio į meilę, kaip į valios aktą, labiau nukreiptą į kitą ir reikalaujantį aukoti savo prigimtinius instinktus.

Puslapis 1 iš 2

Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.