Malda

 • Apie maldą (I dalis)

  2023.11.30Kun. Edmundas Naujokaitis FSSPX

  Malda gali būti vidinė ir išorinė. Vidinė ‒ kai atliekama vien mintyse, sielos viduje. Išorinė ‒ kai išreiškiama žodžiais, kūno laikysena, apeigomis.

 • Apie maldą (II dalis)

  2023.12.04Kun. Edmundas Naujokaitis FSSPX

  Malda yra dvasinio ir religinio gyvenimo centras, svarbiausia tikinčiojo pareiga. Tai kelias į išganymą.

 • Apie maldą (III dalis)

  2023.12.12Kun. Edmundas Naujokaitis FSSPX

  Maldą mes dažnai vienpusiškai suvokiame kaip vien prašymą ir dėkojimą, ir pamirštame, jog svarbiausias maldos aktas yra garbinimas. Jeigu mums nieko netrūksta, manome, kad nereikia varginti Dievo, ir nebesimeldžiame.

 • Apie maldos sąlygas ir savybes

  2022.06.26Kun. Michael Müller, C.S.S.R.

  Jei prašysime savo Dangiškojo Tėvo ko nors, kas galėtų pakenkti mums, o ypač mūsų išganymui, Jis neišgirs mūsų maldos. Tad mūsų maldos objektas turi būti teisėtas ir palankus mūsų dvasinei gerovei.

 • Kaip mokyti vaikus melstis?

  2023.06.21Vysk. Kazimieras Paltarokas

  Motinos turi mokyti vaikučius melstis, kad jie pamėgtų maldą ir paskiau tinkamai melstųsi.

 • Maldai reikia praktikos: 5 būdai maldos gyvenimui pagerinti

  2023.01.10Kun. Ed Broom

  Penki trumpi, aiškūs ir konkretūs žingsniai, kuriuos galime žengti, norėdami patobulinti savo maldos gyvenimą, augti šventume ir būti šventumo šaltiniu daugeliui kitų žmonių.

 • Maldos būtinumas sielos išganymui

  2021.12.23Kun. Michael Müller, C.S.S.R.

  Yra svarbi tiesa, kurios nežino tūkstančiai žmonių; arba, jei jie tai žino, retai tai apmąsto ir gauna mažai vaisių. Vis dėlto šios tiesos pažinimas yra beveik toks pat būtinas visiems, atėjusiems į protą, kaip ir Trejybės bei Įsikūnijimo paslapčių pažinimas.

 • Maldos panieka

  2024.04.29Kun. Pierre Chaignon, S.J.

  Maldos panieka pasidarė šiandien visuotiniu papročiu. Tai yra gili šios gadynės žaizda ir tiesiog mirtim grumzdžia.

 • Maldos pilnatvė: malda ir pareigų atlikimas

  2023.02.14Kun. Jacek Woroniecki O.P.

  Antgamtinė meilė mūsų laikinajame gyvenime įgyja dvi pagrindines formas, būtent tikrąją meilę, tai yra sąmoningą meilę, ir įprastinę meilę, tai yra nesąmoningą meilę, arba veikiau – paslėptą meilę.

 • Mokinio ir mokytojo maldos

  2022.09.01Katalikų Tradicija

  Moksleivius, studentus ir mokytojus kviečiame melstis žemiau pateiktomis maldomis, prašant Dievo pagalbos tinkamai atlikti savo pareigas.

 • Mūsų maldos trūkumai ir veiksmingos maldos savybės

  2023.07.15Kun. Jacek Woroniecki O.P.

  Nenuostabu, kad, neišplaukdamos iš gilaus pasitikėjimo Dievo galia, maldos neduoda laukiamų rezultatų.

 • Šeimos malda: kaip melstis kartu su vaikais, kai tai sunku

  2021.10.22Christine Ponsard

  Mažylių šurmulys, prasta vyresnėlių nuotaika, tėvų nuovargis... Šeimos malda kartais panaši į kliūčių ruožą. Kaip galėtumėte ramiai ir tvarkingai melstis su savo vaikais?

 • Stiprus vyras yra šventas vyras

  2024.06.15Noelle Mering

  Kultūros revoliucionieriai taikosi į ganytoją, nes nori prieiti prie avių.

Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.