skirtukas

Šv. Kazimieras, išp., pirmasis Lietuvos globėjas, pirmasis Vilniaus arkivysk. globėjas

Šv. Kazimieras, Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Kazimiero IV Jogailaičio ir Elžbietos Habsburgaitės sūnus, gyveno šventą gyvenimą. Jis buvo visiškai pasinėręs į Kristaus kančių apmąstymą, per kurį įgijo pasibjaurėjimą nuodėme, didelę meilę neturtingiesiems ir ugningą troškimą nueiti į dangų. Šventasis mirė Gardine 1484 metais.

Introitus

Ps 36, 30–31. Os iusti meditabitur sapientiam, et lingua eius loquetur iudicium: lex Dei eius in corde ipsius.

Ps 36, 1. Noli æmulari in malignantibus: neque zelaveris facientes iniquitatem.

Introitas

Ps 36, 30–31. Teisiojo burna skelbia išmintį ir jo liežuvis kalba, kas teisu. Jo Dievo įstatymas jo širdyje.

Ps 36, 1. Nepyk ant piktadarių ir nepavydėk neteisingai besielgiantiems.

Oratio

Deus qui inter regales delicias et mundi illecebras, sanctum Casimirum virtute constantiæ roborasti: quæsumus; ut eius intercessione fideles tui terrena despiciant, et ad cælestia semper aspirent. Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. R. Amen.

Kolekta

Dieve, kuris šventąjį Kazimierą tarp karališkų linksmybių ir pasaulio vylių ištvermės dorybe sustiprinai, meldžiame Tave, kad jo užtarimu Tavo ištikimieji niekintų žemiškuosius dalykus ir nuolatos siektų dangiškųjų. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris su tavimi gyvena ir viešpatauja Šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. R. Amen.

Lectio

Lectio Libri Sapientiæ (Eccli. 31, 8–11)

Beatus vir, qui inventus est sine macula, et qui post aurum non abiit, nec speravit in pecunia et thesauris. Quis est hic, et laudabimus eum? fecit enim mirabilia in vita sua. Qui probatus est in illo, et perfectus est, erit illi gloria æterna: qui potuit transgredi, et non est transgressus: facere mala, et non fecit: ideo stabilita sunt bona illius in Domino, et eleemosynas illius enarrabit omnis ecclesia sanctorum.

Skaitinys

Skaitinys iš Siracido knygos. (Sir 31, 8–11)

Laimingas vyras, rastas be dėmės, nevergaująs savo turtams! Kas jis, kad galėtume jį pasveikinti? Juk jis padarė nuostabių darbų saviesiems! Kas yra buvęs išmėgintas auksu ir rastas tobulas? Tebūna už tai pagirtas! Kas yra galėjęs nusižengti ir nenusižengęs, galėjęs daryti pikta ir nepadaręs? Jo nuosavybė bus tvirtai pagrįsta, ir šventųjų bendrija skelbs jo dosnumą.

Graduale

Ps. 91, 13–14 et 3. Iust us ut palma florebit: sicut cedrus Libani multiplicabitur in domo Domini. V. Ad annuntiandum mane misericordiam tuam, et veritatem tuam per noctem.

Gradualas

Ps 91, 13–14 ir 3. Teisusis žydės kaip palmė, vešės kaip Libano kedras Viešpaties namuose. V. Anksti rytą skelbti tavo gailestingumą ir per naktį tavo ištikimybę.

Tractus

Ps. 111, 1–3. Beátus vir, qui timet Dóminum: in mandátis eius cupit nimis. V. Potens in terra erit semen eius: generátio rectórum benedicétur. V. Glória et divítiæ in domo eius: et iustítia eius manet in sæculum sæculi.

Traktas

Ps 111, 1–3. Palaimintas žmogus, kuris bijo Viešpaties ir noriai vykdo jo įsakymus. V. Jo ainiai bus galingi žemėje, palaiminta teisiųjų karta. V. Garbė ir turtas jo namuose, o jo teisingumas pasiliks per amžių amžius.

Evangelium

Sequentia sancti Evangelii secundum Lucam (Luc. 12, 35–40)

In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Sint lumbi vestri præcincti, et lucernæ ardentes in manibus vestris, et vos similes hominibus exspectantibus dominum suum, quando revertatur a nuptiis: ut, cum venerit, et pulsaverit, confestim aperiant ei. Beati servi illi, quos, cum venerit dominus, invenerit vigilantes: amen dico vobis, quod præcinget se, et faciet illos discumbere, et transiens ministrabit illis. Et si venerit in secunda vigilia, et si in tertia vigilia venerit, et ita invenerit, beati sunt servi illi. Hoc autem scitote, quoniam si sciret paterfamilias qua hora fur veniret, vigilaret utique, et non sineret perfodi domum suam. Et vos estote parati, quia qua hora non putatis, Filius hominis veniet.

Evangelija

Šventosios Evangelijos pagal Luką tęsinys. (Lk 12, 35–40)

Anuo metu: Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Tebūnie jūsų strėnos sujuostos ir žiburiai uždegti. Jūs būkite panašūs į žmones, kurie laukia savo šeimininko, grįžtančio iš vestuvių, kad kai tik jis parvyks ir pasibels, tuojau atidarytų. Laimingi tarnai, kuriuos sugrįžęs šeimininkas ras budinčius. Iš tiesų sakau jums: jis susijuos, susodins juos prie stalo ir, eidamas aplinkui, patarnaus jiems. Jeigu jis sugrįžtų antrosios ar trečiosios nakties sargybos metu ir rastų juos budinčius, laimingi jie! Įsidėmėkite: jei šeimininkas žinotų, kurią valandą ateis vagis, neleistų jam įsilaužti į savo namus. Ir jūs būkite pasirengę, nes Žmogaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite.“

Offertorium

Ps. 88, 25. Veritas mea et misericordia mea cum ipso: et in nomine meo exaltabitur cornu eius.

Ofertoriumas

Ps 88, 25. Mano ištikimybė ir mano gailestingumas bus su juo, ir mano vardu jo ragas bus išaukštintas.

Secreta

Laudis tibi, Domine, hostias immolamus in tuorum commemoratione Sanctorum: quibus nos et præsentibus exui malis confidimus, et futuris. Per Dominum nostrum...

Sekreta

Mes Tau, Viešpatie, garbės aukas aukojame, minėdami Tavo šventuosius, tikėdamiesi per juos išsivaduoti iš dabartinių ir būsimų blogybių. Per mūsų Viešpatį...

Communio

Matth. 24, 46–47. Beatus servus, quem, cum venerit dominus, invenerit vigilantem: amen dico vobis, super omnia bona sua constituet eum.

Komunija

Mt 24, 46–47. Laimingas toksai tarnas, kurį sugrįžęs šeimininkas ras gerai besidarbuojantį. Iš tiesų sakau jums: jį paskirs valdyti visų savo turtų.

Postcommunio

Refecti cibo potuque cælesti, Deus noster, te supplices exoramus: ut, in cuius hæc commemoratione percepimus, eius muniamur et precibus. Per Dominum nostrum...

Postkomunija

Pastiprinti dangišku maistu ir gėrimu, Tave, mūsų Dieve, karštai maldaujame, kad būtume paremti maldomis to, kieno minėjime tai esame priėmę. Per mūsų Viešpatį...


Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

0
bendrinimų
Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.