Dvasinis tobulėjimas

 • Advento mąstymai: „Darykite atgailą!”

  2022.12.05Kun. Pierre Chaignon, S.J.

  Šv. Jonas mokina nusidėjėlius: „Darykite atgailą!” Pranokėjas skelbia, jog atgaila yra būtina, jog jinai turi būti tikra, ir jog jos negalima atidėlioti.

 • Advento mąstymai: Apie Jėzaus gyvenimą Marijos įsčiose

  2022.12.20Kun. Pierre Chaignon, S.J.

  Jis nuo pirmos savo atėjimo valandos, dar Motinos įsčiose, karštai trokšta, idant ta ugnis degtų žmonių širdyse. Nuolat stovi Jo minty liūdnas žmonijos būvis, kad ji guli paskendusi tamsybėse ir visokiomis nuodėmėmis sutepta.

 • Apie nežinojimą krikščionių tarpe

  2023.03.01Tėvas Emanuelis

  Nežinojimas! Ši žaizda didelė ir visuose žmonėse ji neša vaisių, labai karčių vaisių – tai turime pripažinti.

 • Apie patvarumą dorybėse ir kaip jį įsigyti

  2023.08.10Kun. Alonso Rodriguez

  Pasistenkim, kad mus gerus ir dorus padarytų mūsų dorybės, o ne svetimos.

 • Ar pasauliečiai turi puoselėti tylą

  2023.02.15Sam Guzman

  Tyla. Tai gąsdinantis ir kartu žavus žodis. Jis gali reikšti taiką ir ramybę arba bauginančią vienatvę.

 • Ar tiki, kad tau skirti žodžiai „imk savo kryžių“?

  2022.10.30Nikodemas Agiorietis

  Ar tiki, kad tau asmeniškai skirti Viešpaties žodžiai imk savo kryžių? Jei tiki, tai paimsi. Nesakyk per sunku.

 • Atidumas ir priklausomybė nuo išsiblaškymų

  2023.01.23Sam Guzman

  Gyvenimą galima nugyventi dvejopai: atidžiai arba negalvojant.

 • Drausmės būtinybė

  2021.10.05Jason Craig

  Drausmės laikymasis iš meilės, o ne dėl žemiškos naudos, padeda mums gyventi Dievo vaikų, o ne nuodėmės ar kitų dalykų vergų gyvenimą.

 • Dvasinė mankšta: 10 trumpų patarimų, kaip išlikti dvasiškai sveikam

  2023.09.25Sam Guzman

  Dažnai pasiduodame vienai klaidai: kūno reikmes statome aukščiau sielos, o tai yra neteisinga vertybių hierarchija.

 • Dvasinės pratybos liturginiu Kančios metu

  2023.03.28Dom Prosper Gueranger

  Bažnyčia iš mūsų prašo ne tik užuojautos ir ašarų. Ji norėtų, kad pasinaudotumėme pamokomis, kurių mus moko Atpirkėjo kančia ir mirtis ant kryžiaus.

 • Dvasinės pratybos liturginiu Velykų metu

  2023.04.11Dom Prosper Gueranger

  Velykos nebedaro tokio poveikio mūsų kartos žmonėmis. Priežastis yra ta, kad patogumų meilė ir klaidinga sąžinė daugelį krikščionių verčia taip abejingai žiūrėti į Gavėnios įstatymą, tarsi jis visai neegzistuotų.

 • Dvasinės pratybos Septuagezimos laiku

  2022.02.15Dom Prosper Gueranger

  Kalėdų laiko linksmybės, regis, liko toli praeityje. Keturiasdešimt dienų džiaugsmo, kurį mums atnešė mūsų Emanuelio gimimas, praėjo. Šventosios Bažnyčios nuotaika apsiniaukė, ir mes įspėjami, kad tamsuma dar tirštės. Negi visam laikui praradome Tą, kurio taip nekantriai ir ilgesingai laukėme keturias lėtas advento savaites? Ar dieviškoji Teisumo Saulė, taip skaisčiai pakilusi Betliejuje, jau baigė savo kelią ir paliko mūsų kaltąją žemę?

 • Dvasinės pratybos septuagezimos laiku

  2023.02.06Dom Prosper Gueranger

  Kalėdų laiko linksmybės, regis, liko toli praeityje. Keturiasdešimt dienų džiaugsmo, kurį mums atnešė mūsų Emanuelio gimimas, praėjo.

 • Kaip nugalėti blogus įpročius

  2024.01.08Arkivysk. Fulton J. Sheen

  „Mano sunkus būdas,“ „Aš per daug geriu“ arba „Esu tinginys“ ‒ taip skundžiasi žmonės, kurie vis dar tiki, jog charakterio taurumas yra svarbus tikslas.

 • Kaip tapti teisesniam už fariziejus

  2022.06.10Kun. Marcus Künkel

  „Taigi sakau jums: jeigu teisumu neviršysite Rašto aiškintojų ir fariziejų – neįeisite į dangaus karalystę.“

 • Kas nežengia į priekį, tas eina atgal

  2022.08.03Kun. Alonso Rodriguez

  Šiame gyve­nime dorybių kelyje jokio vidurio negali būti: kas nekyla aukštyn, tas krenta žemyn, ir kas nežen­gia į priekį, tas tuo pačiu metu jau eina atgal.

 • Kryžiaus dvasia

  2023.07.24Tėvas Emanuelis

  Kas turi kryžiaus dvasią, kantriai pakelia sunkumus, pamilsta kentėjimus, didžiadvasiškai aukojasi, kai gerasis Dievas to pareikalauja.

 • Kryžiaus keliu. Klausimai ir atsakymai

  2023.04.04Kun. Bronius Bulika

  Kentėti reikės kiekvienam, kuris nepaklus, nebus kaip visi, neklys su kitais; kiekvienam, kuris nedrebės, kuris išdrįs gyventi pagal sąžinę.

 • Kryžiaus reikšmė

  2024.02.13Martin J. Scott

  Kryžius, gerai suprastas, kelia mus aukščiau gyvenimo vargų.

 • Laikas katalikams pradėti rimčiau žiūrėti į atgailą ir auką

  2023.03.20Julian Mack

  Nors jie gali valgyti žuvį penktadieniais ir galbūt atsisakyti cukraus rytinėje kavoje per gavėnią, o gal ir šokolado, jei yra valingi, jie suvokia Katalikų Bažnyčios atgailos tradiciją taip, lyg ji būtų neprivaloma ir neturi jokios reikšmės tikėjimui.

Puslapis 1 iš 2

Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.