Naujausi

Tikėjimas

Bažnyčia

Visuomenė

Šeima ir namai

Istorija

Kultūra

Apologetika

 • „Asmeninio ryšio su Jėzumi“ problema

  2022.08.26Jay Boyd

  Kaip buvęs protestantas, gerai žinau šio „asmeninio ryšio“ pavojus.

 • Apie žmogaus gyvenimo tikslą

  2023.06.07Prel. dr. Feliksas Bartkus, kan. dr. Pijus Aleksa

  Žmogus šiame pasaulyje gyvena neilgai – vos kelias dešimtis metų. O džiaugsmo, laimės jis taip nori, trokšta, ieško, siekia. Bet, deja...

 • Apreiškimas mums leidžia pažinti Dievą

  2022.08.09Martin J. Scott

  Iš kur galima žinoti, jog tai, ką Jėzus Kristus sakė, yra tiesa? Iš to, kad Jis sakėsi esąs Dievas ir tuos žodžius įrodė darydamas dalykus, kuriuos gali daryti tik vienas Dievas.

 • Apreiškimo šaltiniai

  2023.09.06Vysk. Pranciškus Petras Būčys

  Kaip saugojo Dievas vieną raštinį veikalą nuo klaidos, taip apsaugojo nuo jos ir vieną tradiciją, kuri dėl to vadinasi Šventąja.

 • Ar Kristus vien žmogus?

  2022.11.28Tėvai Jėzuitai

  Kristus sakė tiesą, savo dieviškumą Jis įrodė kilniu gyvenimu, gražiausiu mokslu ir didžiausiais stebuklais.

 • Ar visi tikėjimai geri?

  2022.08.31Tėvai Jėzuitai

  Teigti, kad visos religijos yra vienodai teisingos ir geros yra ne tik prieštaringai klaidinga, bet galiausiai veda ir į paties Dievo egzistavimo neigimą.

 • Atsiprašinėjimas už praeities katalikus – fariziejiškas

  2022.04.25Timothy J. Williams

  Iš ko galiausiai kyla šis noras atsiprašinėti už praėjusių amžių krikščionis (ypač katalikus)? Kartais klausiu savęs, ar šie gestai nėra tik fariziejiška savęs garbinimo ir dėkojimo už savo paties moralinį tobulumą malda.

 • Būtinybė garbinti Dievą

  2023.11.21Kun. Pijus Kirvelaitis

   Žmogus yra Dievo kūrinys ne tik dvasios, bet ir kūno atžvilgiu. Dėl to reikia, kad žmogus visomis savo dvasios ir kūno galiomis Jį garbintų.

 • Iš kur kyla pareiga?

  2023.08.09Tėvai Jėzuitai

  Iš kur ta pareiga, kuri taip galingai žmogui įsako, jog žmogus pasiryžta verčiau mirti, negu pareigą sulaužyti?

 • Katalikiška nuteisinimo doktrina

  2022.08.25Šv. Juzefas Sebastianas Pelčaras

  Nuteisinimas savo esme yra Kristaus malonės veikimas, tačiau žmogui būtina bendradarbiauti su malone. Žmogus yra protinga būtybė ir turi sąmoningai bei gera valia siekti savojo tikslo – susivienijimo su Dievu. Taigi žmogaus nuteisinimui Dievo akivaizdoje būtinas tam tikras žmogaus pasirengimas.

 • Katalikų tikėjimas atgyvenęs?

  2022.11.18Tėvai Jėzuitai

  Yra tokių tiesų, kurios nesikeičia ir objektyviai nė negali keistis.

 • Kvadratas. Iš apologijos. Laiškas Diognetui

  2023.11.22Katalikų Bažnyčia

  Žodžiu, kas yra kūnui siela, tas pasauliui – krikščionys. Siela pasklidusi po visus kūno narius, o krikščionys – po pasaulio miestus. Siela gyvena kūne, bet nėra iš kūno, ir krikščionys gyvena pasaulyje, bet nėra iš pasaulio.

 • Mitai apie celibatą

  2022.12.09Šv. Pijaus X kunigų brolija Lietuvoje

  Kunigas savo kūną pašvenčia Dievo tarnybai. Jis perteikia kitiems ne žmogišką meilę, o Dievo meilę. Tai yra celibato esmė.

 • Moralė be Dievo

  2023.06.06Tihamer Toth

  Jeigu tai, kas dora ir kas nedora, būtų nustatęs ne Dievas, bet žmonės, tuomet vargiai ir tektų kalbėti apie moralę, nes tai, ką aš laikyčiau nuodėme, kitas lygiomis teisėmis galėtų laikyti dorybe.

 • Nuodėmės Dievo garbinimo pareigai

  2023.11.25Kun. Pijus Kirvelaitis

   „Nuostabi žmogaus prigimtis: būtinai jis turi klūpoti, jei ne prieš Dievą, tai prieš stabus, kuriuos pats sau pasidarė“

 • Rekomenduojame: „Bažnyčios mokymas, IV knyga. Modernizmas“ 

  2023.04.25Katalikų Tradicija

  Knygoje pateikiami svarbiausi Bažnyčios Mokymo apie modernizmą tekstai.

 • Siela

  2023.07.19Vysk. Pranciškus Petras Būčys

  Užaugę žmonės visai savo jausmais ir mintimis paskęsta turtų gaminimo rūpestyje arba linksmybėse, ar gaminime sau karjeros. Tai dažnai ir smarkiai atitraukia ir protą, ir jausmus nuo įgimtojo tiesaus tako, nustelbdami ir sielos pažinimą.

 • Tiesa

  2022.06.13Vysk. Pranciškus Petras Būčys

  Kai kurias tiesas žmogaus protas gali patirti visai be abejonės. – Yra tiesų, kurias žmogus taip stipriai žino, jog negali jomis abejoti. Aš esu. Tai yra tiesa ir aš ja negaliu abejoti. Nė vienas kitas žmogus negali abejoti, kad jis yra.

Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.