Tikėjimas

 • Apie nežinojimą krikščionių tarpe

  2023.03.01Tėvas Emanuelis

  Nežinojimas! Ši žaizda didelė ir visuose žmonėse ji neša vaisių, labai karčių vaisių – tai turime pripažinti.

 • Ar visi tikėjimai geri?

  2022.08.31Tėvai Jėzuitai

  Teigti, kad visos religijos yra vienodai teisingos ir geros yra ne tik prieštaringai klaidinga, bet galiausiai veda ir į paties Dievo egzistavimo neigimą.

 • Barselonoje smarkiai mažėja katalikų skaičius

  2022.01.27Laikmetis.lt

  Per pastaruosius 20 metų Ispanijos mieste Barselonoje Romos katalikų sumažėjo daugiau kaip 35 proc.

 • Būtinybė garbinti Dievą

  2023.11.21Kun. Pijus Kirvelaitis

   Žmogus yra Dievo kūrinys ne tik dvasios, bet ir kūno atžvilgiu. Dėl to reikia, kad žmogus visomis savo dvasios ir kūno galiomis Jį garbintų.

 • Dangus – moterims, pragaras – vyrams?

  2023.04.19Br. André Marie

  „Mano žmona užsiima šiais reikalais“, – kaip liūdna išgirsti tokį atsakymą iš vyrų, paklausus jų, ar jie laikosi katalikų religijos ir ar moko savo vaikus tikėjimo tiesų bei dorovės įstatymų.

 • Gyvas ir miręs tikėjimas (I)

  2023.03.02Šv. Pranciškus Salezas

  Yra budrus tikėjimas, kuris vėlgi priklauso nuo jo sąjungos su meile. Tačiau yra ir toks, kuris yra vangus, nykus ir apatiškas, ir jis yra priešingas budriam tikėjimui.

 • Gyvas ir miręs tikėjimas (II)

  2023.03.07Šv. Pranciškus Salezas

  Yra daug žmonių, kurie tvirtina, kad jie yra niekas, kad jie yra tik niekšybė, vargas ir panašūs dalykai, tačiau jie negali pakęsti, kai kitas jiems sako, kad jie nieko verti, kad jie yra kvailiai ir panašius paniekinančius žodžius.

 • Į tylą

  2023.02.23Sarah Cain

  Vienas esminių šiuolaikinės visuomenės bruožų – tylos vengimas. Juk nėra laiko vienatvei, ar ne? Ir tikrai nėra jos troškimo.

 • Išsaugoti ir perduoti Tradiciją

  2022.09.05Kun. Davide Pagliarani

  Nėra jokių abejonių, kad priėjome lemiamą momentą, liūdną ir kartu logišką akimirką. Mes pasiekėme ribą, kurią buvo galima numatyti.

 • Ko nori jauni katalikai?

  2022.01.19Matthew Schmitz

  Šis liturginis atgimimas tėra regima platesnio tradicijos ir dogmų atgimimo išraiška. Jaunimas nori išganančių Kristaus žodžių, kurie randami patikimoje doktrinoje ir iškilmingo Dievo garbinimo metu.

 • Nepatogios martirologo pamokos

  2022.12.17Greg Cook

  Romos martirologas yra svarbus, nors ir nepatogus, priešnuodis daugeliui šiuolaikinių klaidingų įsitikinimų.

 • Pažangos iliuzija

  2023.05.04Dietrich von Hildebrand

  Pažanga yra daugiau nei vien tik augimas. Pažanga reiškia augimą kažko teigiamo.

 • Per pandemiją Airijoje Mišias lankyti nustojo daugiau nei pusė katalikų

  2022.01.12Katalikų Tradicija

  2021 m. lapkritį atlikta apklausa parodė, kad daugiau nei pusė Airijos katalikų, kurie prieš pandemiją lankė šv. Mišias, pasirinko to nebedaryti.

 • Sekmadienis po Šeštinių: Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią

  2023.05.21Kun. Robertas Urbonavičius

  Nebijokime sunkumų ir išbandymų, nes jie būtini mūsų išganymui ir tobulėjimui.

 • Tikėjimo krizė šiandieninėje Bažnyčioje

  2023.05.08Vysk. Athanasius Schneider

  Šiandieninio pasaulio mąstymą formuoja racionalizmo, natūralizmo ir antropocentrizmo doktrinos.

Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.