Jules Breton, Laukų laiminimas Artua (1857, fragmentas)

Garbė Jėzui Kristui!

Mieli skaitytojai,

svetainė Katalikutradicija.lt veikia jau daugiau nei 9 mėnesius. Per šį laikotarpį paskelbėme daugiau nei 400 publikacijų, kuriose iš tradicinės katalikiškos perspektyvos buvo komentuojamos Bažnyčios aktualijos, skelbiami lietuvių ir užsienio autorių straipsniai Bažnyčios mokymo, liturgijos, pamaldumo, istorijos, visuomenės ir šeimos moralės, kultūros temomis. Taip pat organizavome viešą Atsilyginimo Rožančiaus kalbėjimą prie Vilniaus Arkikatedros LGBT eitynių metu, su katalikiškais leidiniais dalyvavome Vilniaus knygų mugėje ir kituose renginiuose, organizavome katalikų vyrų piligriminį žygį, surinkome 2144 parašus ir Lietuvos vyskupams įteikėme peticija su raginimu išreikšti paramą Ukrainos vyskupams ir kreiptis į Šventąjį Tėvą dėl Rusijos paaukojimo Nekaltajai Marijos Širdžiai tokiomis sąlygomis, kaip to prašė Dievo Motina.

Džiaugiamės, jog visą šį laiką Jūsų parama – tiek maldomis, tiek materialinėmis aukomis – mūsų veiklai neišblėso ir tik augo. Pradėję rinkti paramą Contribee platformoje maloniai nustebome – kiek daug Lietuvoje yra tikinčiųjų, kuriems rūpi katalikų Tradicijos išsaugojimas ir kurie yra pasirengę taip pat ir finansiškai prisidėti prie šio tikslo! Paramos rinkimui prasidėjus 2021 m. rugsėjį, per mėnesį pasiekėm 400 eurų periodinės kasmėnesinės paramos ribą ir tai leido spalio 18 d. paleisti internetinę svetainę. Ši parama yra vilties spindulys, leidžiantis tikėtis, kad ir Lietuvoje Bažnyčios Tradicija sugrįš į Jos kasdienį gyvenimą.

Vis tik vėliau piniginės paramos augimas sulėtėjo ir šiuo metu siekia truputį daugiau nei 700 eurų kasmėnesinės paramos. Šios lėšos leidžia tęsti pradėtą darbą, bet nėra pakankamos svetainės vystymui ir naujų projektų įgyvendinimui. Visa parama skiriama svetainės išlaikymui, atlygiui už dalį darbo dienos nuolatiniam svetainės redaktoriui bei publikacijų sklaidos didinimui socialiniuose tinkluose (tai labai svarbu, nes didžioji dalis skaitytojų srauto į mūsų svetainę patenka būtent per socialinius tinklus). Mums padeda ir savanoriai, tačiau neįmanoma užtikrinti pastovios ir kokybiškos svetainės veiklos vien negausių savanorių pastangomis.

Turime daugybę idėjų, kaip plėsti ir įvairinti mūsų svetainėje pateikiamą turinį, bet kol kas tam nėra finansinių galimybių. Jeigu tik matote prasmę mūsų veikloje, nuolankiai prašome apsvarstyti galimybę pirmiausia malda, o po to kad ir nedidele auka prisidėti prie jos plėtros. Kiekviena Jūsų auka mums labai svarbi. Contribee platformoje paremdami mūsų veiklą ne tik darote gerą darbą, bet už paramą kasdien dar gaunate daugybę tik rėmėjams prieinamo kruopščiai atrinkto katalikiško turinio – maldų ir skaitinių. Taip pat už rėmėjus kas mėnesį aukojamos tradicinės šv. Mišios ir kiekvieną šeštadienį kalbamas šv. Rožančius. Šios mūsų skaitytojų aukos – vienintelis mūsų išsilaikymo šaltinis, neturime jokių stambių rėmėjų.

Skirti mums paramą galite ČIA

Šiuo metu įstengiame svetainėje paskelbti pačias svarbiausias Visuotinės Bažnyčios naujienas, talpinti vertingus klasikinius tekstus iš įvairių leidinių bei išversti vieną kitą svarbesnį užsienio autorių straipsnį. Todėl dabar daugiausia mūsų veikla apsiriboja vertimais ir įdomių straipsnių perpublikavimu. Vis dėlto stinga unikalių, mūsų autorių rašytų straipsnių ir mūsų darytų interviu su įdomiais pašnekovais.

Esame užsibrėžę tikslą per artimiausius mėnesius, iki spalio, kuomet sueis metai nuo svetainės paleidimo, pasiekti 1000 eurų kasmėnesinės paramos ribą. Visos šios lėšos, be dabartinių išlaidų, būtų panaudotos atlygiui už unikalius lietuvių autorių tekstus bei interviu su įdomiais Lietuvos ir užsienio pašnekovais. Tai leistų svetainėje kiekvieną savaitę rastis niekur kitur neskelbiamų įdomių publikacijų apie Bažnyčios Tradicijos grožį ir stipriai padidintų svetainės turinio kokybę.

Nuo praeitų metų matome pradėtą vis atviresnį puolimą prieš Katalikų Bažnyčios Tradiciją, ypač tradicinę liturgiją, kuri uždrausta arba stipriai apribota jau ne vienoje pasaulio vyskupijoje. Sekant pasaulines tendencijas, tradicinei liturgijai skleistis vis nepalankesnės aplinkybės įsigali ir Lietuvoje. Kol kas toleruojamos iki šiol Lietuvoje gyvavusios kelios tradicinių Mišių vietos, tačiau apie naujų vietų radimąsi negali būti net kalbos – nepaisant daugybės tikinčiųjų, ypač jaunų, noro.

Atėjo laikas, kai turėsime tvirtai paliudyti savo meilę ir ištikimybę Kristui, mūsų Atpirkėjui, ir Jo Bažnyčiai. Mūsų laikais svarbiausia kova, kurioje galime dalyvauti, vyksta dėl Bažnyčios Tradicijos išsaugojimo ir perdavimo ateities kartoms. Ši Tradicija pirmiausia yra nedviprasmiškas, kompromisais neatskiestas Jėzaus Kristaus ir Jo Bažnyčios mokymas, perduotas per apaštalus ir jų įpėdinius iki pat mūsų dienų. Todėl kova už Tradiciją pirmiausia yra kova už Tiesą. Bene svarbiausias šios Tradicijos ramstis, viso Kristaus mokymo ir malonės centras bei perdavimo sakramentų pavidalu mums kanalas – tradicinė liturgija, organiškai besivysčiusi per visus Bažnyčios gyvavimo amžius ir mums perduota kaip svarbiausia dovana.

Vykdomas vis atviresnis Tradicijos puolimas, nes matoma, kad vis daugiau žmonių – ypač jaunų šeimų – iš naujo atranda tradicines Mišias, o tikinčiųjų skaičius šiose Mišiose įvairiose pasaulio šalyse auga neįtikėtinu greičiu. Kitur tikinčiųjų skaičiui nuolat mažėjant, akivaizdu, kad Bažnyčios ateitis yra čia.

Pradėjome svetainės Katalikutradicija.lt veiklą pirmiausia todėl, kad matome, jog Lietuvoje labai menkai atspindima ši Vakaruose ir net mūsų kaimyninėse šalyse vis didesnę jėgą įgaunanti kova už katalikų Tradicijos išsaugojimą. Bažnyčioje vykstančios svarbios ir didelio atgarsio susilaukiančios diskusijos apie tradicinę teologiją ir liturgiją Lietuvoje sulaukia labai mažai dėmesio. Mūsų šalį aplenkia svarbiausios naujienos iš Bažnyčios gyvenimo, o mūsų viešojoje erdvėje dažniausiai sutinkame vienpusišką modernistinių idėjų persmelktą teologiją. Padėkite mums tęsti šią veiklą skirdami periodinę paramą Contribee platformoje!

Užbaigdami liepos – Brangiausiojo Kristaus Kraujo – mėnesį, meldžiame, kad iš mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus žaizdų trykštanti malonė gaivintų lietuvių sielose meilę Tiesai ir valią ją ginti visose gyvenimo aplinkybėse. Meldžiame Dievo palaimos visiems mūsų skaitytojams ir rėmėjams, kurių dėka galime skleisti žinią apie Katalikų Bažnyčios Tradicijos grožį ir turtus. Liepos 31 dieną minime didį šventąjį, XVI amžiuje pradėjusį Bažnyčios atgaivinimo darbą – šv. Ignacą Lojolą. Sekdami jo šūkiu, kartu su juo pasiryžkime viską daryti ad maiorem Dei gloriam – didesnei Dievo garbei.

Katalikutradicija.lt komanda

 

Pritariate mūsų veiklai? Jai šiuo metu labai reikalinga parama. Skirti periodinę arba vienkartinę paramą mums galite ČIA. Teatlygina Jums Dievas!

Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

Įkeliamas komentaras Komentaras bus atnaujintas po 00:00.

Būkite pirmas pakomentavęs.

Rašyti komentarą...
arba komentuokite kaip svečias
Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.
Daugiau informacijos Sutinku Nesutinku