šv. Tomas Akvinietis (Bartolomé Esteban Murillo, 1650)
šv. Tomas Akvinietis (Bartolomé Esteban Murillo, 1650)

Dabartiniai laikai pasižymi apleistu maldos gyvenimu. Maldos svarba tinkamai nebeįvertinama net ir didelėje dalyje „katalikiškomis“ besivadinančių mokyklų. Prasidedant naujiems mokslo metams, kviečiame prisidėti prie maldos už Lietuvos moksleivius, studentus ir mokytojus. O pačius moksleivius, studentus ir mokytojus kviečiame melstis žemiau pateiktomis maldomis, prašant Dievo pagalbos tinkamai atlikti savo pareigas.

ŠV. TOMO AKVINIEČIO MALDA STUDIJUOJANT

Nenusakomos didybės Tvėrėjau, iš savo išminties lobyno Tu sukūrei tris angelų chorus ir nuostabioje darnoje paskyrei jiems vietą virš dangaus skliauto. Tu puikiausiai suderinai Visatos dalis. Tu esi tikrasis šviesos ir išminties šaltinis, giliausias visos būties pagrindas. Apšviesk savosios šviesos spinduliu mano proto tamsumas, pašalink dvigubą tamsą, kurioje aš gimiau – nuodėmės ir nežinojimo tamsą. Tu mokai kūdikių liežuvius kalbos – pamokyk ir mano liežuvį, išliek į mano lūpas savo palaimingą malonę! Duok man aštrų protą, gerą atmintį, mokymosi būdus ir gabumus, aiškinimo tikslumą, gausią iškalbos dovaną. Pamokyk mane pradžioje, nukreipk link pažangos, padėk užbaigti iki galo. Tu esi tikrasis Dievas ir žmogus, Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. Amen.

***

MOKINIO MALDA MARIJAI

O Švenčiausioji Mergele Marija, Tu pagimdei Išganytoją Jėzų, pasauliui išliejai amžinąją Šviesą. Dieviškojo pažinimo Motina, kurios meilingas užtarimas daugybei neišlavintų ir neišmanančių protų gavo nuostabios pažangos moksluose ir pamaldume malonę, aš pasirenku Tave savo studijų vadove ir globėja.

Dėl Tavo užtarimo, gerų moksleivių Motina, Šventoji Dvasia tepripildo mano sielą šviesa ir stiprybe, išmintimi ir nuolankumu, teduoda man teisingą valią, protą, atmintį, pakankamų gabumų, o ypač sielos ir širdies paklusnumą, kad visuose moksluose galėčiau daryti pažangos pagal dieviškosios Išminties patarimus.

Apgink mane, geroji Motina, nuo puikybės, nepagrįsto pasitikėjimo, tuščio smalsumo ir nepastovumo dvasios. Saugok mane nuo visokių papiktinimų, nuo klaidų, nuo visko, kas galėtų sugadinti mano tikėjimą, drumsti mano proto šviesumą, širdies tyrumą, sielos ramybę.

Padaryk, o Marija, kad Tavo globoje, visuomet vedamas šventosios mano Motinos Bažnyčios nurodymų ir mokymo, galėčiau saugiai, tvirtai ir nesvyruodamas žengti tiesos ir dorybės keliu bei kada nors pasiekti Jėzaus Kristaus, mūsų Viešpaties, Tavo Sūnaus pažinimą, meilę ir amžiną turėjimą. Amen.

Lietuva meldžiasi

***

STUDENTO PASIAUKOJIMAS MARIJAI

Tavo globoje, o geroji Motina, šaukdamasis Tavo Nekaltojo Prasidėjimo paslapties, noriu imtis visų savo studijų ir rašto darbų. Pasižadu jais užsiimti ypač tam, kad geriau pasitarnaučiau Dievo garbei ir Tavo garbinimo plėtimui. Todėl meldžiu Tave, mylimoji Motina, Išminties Soste, maloningai globok mano pastangas. O aš teisingumo dėlei pamaldžiai ir laisva valia pažadu, kad visą gėrį, kuris iš jų kils, visiškai priskirsiu Tavo užtarimui pas Dievą. Amen.

***

MOKYTOJO MALDA Į ŠV. KOTRYNĄ ALEKSANDRIETĘ

Garbingoji mergele ir kankine šv. Kotryna, tu savo stebuklingu žinojimu, uoliu tikėjimu ir šlovinga kankinyste surinkai Jėzui Kristui gausų sielų derlių, mes renkamės Tave, kurios užtarimo taip dažnai meldė labiausiai mokyti žmonės, mūsų studijų ir mokytojavimo globėja. Gauk mums, savo globotiniams, kilniaširdę mūsų Išganytojo Jėzaus Kristaus meilę, degantį uolumą, kad siektume padaryti jį žinomą ir mylimą, nesvyruojantį prisirišimą prie katalikų tikėjimo ir prie šventosios Bažnyčios mokymo. Tegul mūsų Viešpats dėl tavo užtarimo teikiasi duoti visiems, kurie moko kitus, Šventosios Dvasios dovanų pilnatvę. Kartu su tikru žinojimu jie tegauna tikrų ir veiksmingų priemonių, tikėjimo grynumą, gyvenimo dorumą ir nuolankų nepasitikėjimą savimi. Prašyk Jėzų, tavo Sužadėtinį, pasigailėti ir visų mokinių, teapsaugo jis juos nuo netikinčių ar abejingų mokytojų, nuo iškreiptų ar klaidingų doktrinų. Tegul jis duoda jiems tiesią dvasią, širdį, pasirengusią mokytis, ir malonę daryti pažangą studijose, kaip tai atitinka jo aukščiausios išminties sprendimus. Galiausiai, šlovingoji šventoji, išmelsk iš šviesos Tėvo tokią malonės srovę jaunimo auklėjimo darbui, kad tiek mokytojai, tiek mokiniai studijuotų, mylėtų bei vykdytų jo dieviškąjį įstatymą ir galiausiai ateitų į šventąjį kalną, kuris yra Jėzus Kristus. Amen.

Paremkite musu veikla

Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

Kiti straipsniai, pažymėti

Susiję straipsniai

Įkeliamas komentaras Komentaras bus atnaujintas po 00:00.

Būkite pirmas pakomentavęs.

Rašyti komentarą...
arba komentuokite kaip svečias

Patinka, ką skelbiame?

Sekite mus socialiniuose tinkluose.

Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.