Mes, tikintieji, tapsime maža persekiojama apleista sala žmonijos apsuptyje arba kovos pabaigoje galėsime pakelti senąjį kovos šūkį: „Christus Imperat!

Kard. Mülleris kviečia melstis už popiežių ir vyskupus, primindamas Jėzaus pokalbį su šv. Petru.

Žmoniškumas yra tai, ką Modernusis puolimas naikina savo netikra žmoniškumo religija.

Mes žinome, kad Katalikų Bažnyčios neįmanoma sunaikinti. Tačiau nežinome, kokio dydžio teritorijoje ji išliks.

Šiandien karčius šios bažnytinės revoliucijos vaisius matome Bažnyčios krizėje.

Tačiau Niumeno tyrimas davė priešingą rezultatą, nei jis pats ketino. Praeities tyrinėjimai jį taip įtikino šiuo faktu, kad jis sugalvojo sparnuotą frazę: „Įsišaknyti giliai istorijoje reiškia nustoti būti protestantu“.

Aš matau ir sakau, kad dora Lietuvoje smunka ir kad iš to yra kilęs pavojus mūsų valstybei, tautai, kultūrai ir tikėjimui.

Akcijos „Lietuva meldžiasi“ iniciatoriai kviečia kiekvieną trečiadienį rinktis prie Lietuvos miestų ir miestelių bažnyčių ar kryžių ir pavesti mūsų šalį Dievo Motinai.

Kanonizacijos procesą jau gerokai sujaukė popiežiaus Jono Pauliaus II reformos, bet Pranciškus žengė žingsnį toliau ir naikina pačią šio proceso šerdį.

Šv. Pijaus X kunigų brolija gruodžio 12-17 dienomis kviečia į Šv. Ignaco rekolekcijas, kurias ves kunigai Edmundas Naujokaitis ir Gytis Karčiauskas.

Naujosios Zelandijos katalikų vyskupai išleido naują dokumentą apie lytinę įvairovę katalikiškose mokyklose, kurį LGBT gynėjai giria už tai, kad jis skatina LGBT asmenis gyventi „meilės kupiną šeimyninį gyvenimą“.

Skandalinga populiariosios muzikos grupė „Flying Saucer Gang“ paskelbė šventvagišką vaizdo klipą, kurio didžioji dalis yra nufilmuota Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje.

Harlemo-Amsterdamo (Nyderlandai) katalikų vyskupija paskelbė, kad per ateinančius penkerius metus dėl mažėjančio bažnyčios lankytojų, savanorių ir pajamų skaičiaus reikės uždaryti 60 proc. bažnyčių.

Brazilijoje evangelikai sudaro jau trečdalį populiacijos ir įvairiose šalies sferose įgauna vis daugiau įtakos.

Praėjo daugiau nei metai, kaip Roma pradėjo atvirą tradicinių Mišių puolimą. Dalinamės tradicinių Mišių bendruomenių situacijos Prancūzijoje apžvalga.

Flandrijos, olandiškai šnekančios Belgijos dalies, katalikų vyskupai paskelbė dokumentą, kuriame pasisako už viešą Bažnyčios palaiminimo ceremoniją tos pačios lyties poroms.

Vyskupas Athanasius Schneideris padrąsino katalikus dalyvauti Mišiose, celebruojamose Šv. Pijaus X brolijos kunigų, pažymėdamas, kad jie „nėra už Bažnyčios“.

Nyderlandų Rurmondo vyskupijoje dalyvavimas Mišiose sekmadienį nebėra privalomas.

Ypač po Vatikano II Susirinkimo pastoracinis aktyvizmas kėlė grėsmę paversti kunigą garbinamu socialiniu darbuotoju, žmogumi, kuris taip orientuojasi į kitus, kad nustoja orientuotis į Dievą.

Nėra jokių abejonių, kad priėjome lemiamą momentą, liūdną ir kartu logišką akimirką. Mes pasiekėme ribą, kurią buvo galima numatyti.

Rugsėjo 8 d. 19 val. Trakinių atlaidus užbaigs tradicinės lotyniškos Mišios.

Moksleivius, studentus ir mokytojus kviečiame melstis žemiau pateiktomis maldomis, prašant Dievo pagalbos tinkamai atlikti savo pareigas.

Sprendžiant krikščionių religinio persekiojimo problemą daroma nepakankamai.

LaBeoufas pabrėžė, kad tradicinės lotyniškos Mišios (t.y. Tridentinės Mišios) suvaidino svarbų vaidmenį jo atsivertime.

Mūsų priešai yra organizuoti. Mes taipgi turime organizuotis.

Premiją lapkričio 3 d. įteiks Vokietijos vyskupų konferencijos žurnalistikos komisijos pirmininkas kardinolas Reinhardas Marxas.

Laikui bėgant vis aiškiau suprantame, kaip vystėsi Bažnyčios vadovybės pradėtas pilietinis karas prieš „tradicionalistus“ ir kokių tikslų juo siekiama.

Pijaus XII apaštalinė konstitucija „Munificentissimus Deus“, apibrėžianti Švč. Mergelės Marijos paėmimo į dangų dogmą.

Kard. R. Burke'as apgailestauja dėl „pasaulietiško mąstymo nuodų“ paplitimo Bažnyčioje.

Laisvė yra gėris, kurį turi visi žmonės. Jos apribojimas laikomas žmogaus orumo ir teisių pažeidimu. Bet ar tiesa, kad galime daryti viską, ko užsimanome? Nuo šio pagrindinio klausimo priklauso visas mūsų mąstymas ir veiksmai.

Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.
Daugiau informacijos Sutinku Nesutinku