Mes, tikintieji, tapsime maža persekiojama apleista sala žmonijos apsuptyje arba kovos pabaigoje galėsime pakelti senąjį kovos šūkį: „Christus Imperat!

Iš principo negali būti jokios „krikščioniškos jogos“.

Žinok, kad savimeilė tau kenkia daugiau, negu koks nors kitas pasaulio daiktas.

Kard. Mülleris kviečia melstis už popiežių ir vyskupus, primindamas Jėzaus pokalbį su šv. Petru.

Kryžius, gerai suprastas, kelia mus aukščiau gyvenimo vargų.

Žmoniškumas yra tai, ką Modernusis puolimas naikina savo netikra žmoniškumo religija.

Viskas yra atvirkščiai: būtent tikėjimas ir Jėzaus mokymas yra svarbiausia ir būtiniausia.

Gyvendama dvasiniam gyvenimui nepalankioje dvaro atmosferoje, šv. Elžbieta surasdavo laiko maldai, įvairiems apsimarinimams ir gailestingumo darbams.

Yra tokių tiesų, kurios nesikeičia ir objektyviai nė negali keistis.

Mes žinome, kad Katalikų Bažnyčios neįmanoma sunaikinti. Tačiau nežinome, kokio dydžio teritorijoje ji išliks.

Aušros Vartų Paveikslėlis drauge su rūtų šakelėmis puošė lietuvaičių maldaknyges, prie Aušros Vartų skriejo ir tebeskrieja lietuvių maldos ir svajonės.

Hebrono [palestiniečių miesto] meras pasiūlė 20 šekelių kiekvienam, kuris jo mieste užmuš šunį. Palestiniečiai išėjo į gatves, kankindami ir žudydami dešimtis šunų.

Be tinkamo tikybinio ir dorovinio lavinimo, - kaip išmintingai yra įspėjęs Leonas XIII, - „nesveika bus kiekviena sielų kultūra“.

Visi autoriaus straipsniai:

Kiekvienas geras pilietis stengiasi laikytis savo valstybės įsakymų, tad mes, dangiškosios Tėvynės piliečiai, turime laikytis dieviškųjų nurodymų, kuriuos paliko Jėzus Kristus.

Visi autoriaus straipsniai:
Visi autoriaus straipsniai:
Visi autoriaus straipsniai:

Šv. Irenėjas mini, kad Polikarpas yra parašęs laiškų kelioms bažnyčioms. Yra išlikęs šis vienas laiškas Filipų miesto Makedonijoje tikintiesiems.

Dauguma anglų, būdami vis dar politiškai laisvi, pamažu prarado ekonominę laisvę ir taip pateko į blogesnę padėtį nei kada nors Europos istorijoje laisvi piliečiai buvo atsidūrę.

Taigi Kristus sako „kramtyti“ Jo „mėsą“, ir miniai sunku su tuo sutikti: „Tai išgirdę, daugelis jo mokinių sakė: „Kieti jo žodžiai, kas gali jų klausytis!“

Neskaitant Mergelės Marijos ir mūsų Viešpaties, niekada nėra buvę kito suaugusio žmogaus, kurio sąžinės nebūtų slėgusi didesnė ar mažesnė nuodėmė, įskaitant ir didžiausius šventuosius.

„Katalikų Tradicija“, kartu su leidykla „Tradere“, jau šeštus metus leidžia tradicinį liturginį kalendorių „Katalikiškoji Lietuva“, kurio tikslas – padėti tikintiesiems pažinti vieną svarbiausių Katalikų Bažnyčios Tradicijos turtų – jos liturginius metus – ir taip pagilinti ryšį su Kristumi ir Jo Bažnyčia. 

Knygoje nagrinėjamos keturios svarbiausios žmogiškosios dorybės – praktinis protingumas, teisingumas, tvirtumas ir susivaldymas.

Nors teisinga sakyti, kad tik Dievas galiausiai gali atversti žmones, taip pat teisinga tvirtinti, kad Dievas nori pasitelkti žmones kaip įrankius didžiajame atvertimo darbe.

Hilaire Beloc autHilaire Belloc (Hileris Belokas,1870–1953) – anglų rašytojas.

Studijavo Oksfordo universitete. 1906-1910 m. buvo Parlamento narys. Draugavo su G. K. Chestertonu. Galėjo padaryti puikią karjerą politikoje, nes buvo patyręs debatų meistras, bet pasirinko rašymą. Paliko daugiau kaip šimtą knygų, daugybę esė, straipsnių, recenzijų. Tai buvo viena labiausiai gerbiamų už savo erudiciją, įžvalgą, sąmojį ir ryškų literatūrinį stilių figūrų. Jis parašė nemažai istorinių veikalų, tarp jų keturių tomų Anglijos istoriją (History of England, 1925-1931), satyrinių romanų (Misteris Berdenas / Mr. Barden, 1904), kūrinių vaikams (Blogo vaikučio žvėrelių knyga / The Bad Childs Book of Beats, 1896), taip pat eilėraščių, kelionių įspūdžių. Išleido biografinių knygų apie G. J. Dantoną (1899), M. de Robespierre’ą (1901), O. Cromvvelį (1931) ir kt.

Kuomet ciesorius peržengia savo veikimo ribas ir ima reikalauti to, kas priešinga dieviškajam įstatymui, tuomet mes raginami prisiminti, jog „Dievo reikia klausyti labiau nei žmonių“.

Šiandien karčius šios bažnytinės revoliucijos vaisius matome Bažnyčios krizėje.

Sielos nemirtingumo neigimas yra šiuolaikinės apostazės dalis. Todėl būtina priminti svarbiausius argumentus šiuo klausimu.

Pokategorės

Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.
Daugiau informacijos Sutinku Nesutinku