Taisyklių ir potvarkių paskirtis yra saugoti meilę ir ją auginti, o ne užgesinti.

Praėjo daugiau nei metai, kaip Roma pradėjo atvirą tradicinių Mišių puolimą. Dalinamės tradicinių Mišių bendruomenių situacijos Prancūzijoje apžvalga.

Scilio kankinių protokolas — seniausias išlikęs krikščionių tekstas lotynų kalba.

Dabar įdiegtas požiūris yra toks: karjera – visiems, o vaikų auginimas – tik kai kuriems. O juk normalu yra atvirkščiai: visoms šeimoms auginti vaikus, nes toks yra pirminis šeimos tikslas, o darbui skirti tiek laiko, kiek yra būtina išlaikyti šeimai ir kiek nekenkia jos gerovei.

Flandrijos, olandiškai šnekančios Belgijos dalies, katalikų vyskupai paskelbė dokumentą, kuriame pasisako už viešą Bažnyčios palaiminimo ceremoniją tos pačios lyties poroms.

Mūsų gimtinė yra danguje, ir kol gyvename žemėje, esame kaliniai ir tremtiniai. Mes esame toli nuo Jėzaus Kristaus, mūsų karaliaus; toli nuo Marijos, mūsų gerosios motinos; toli nuo dangaus angelų ir šventųjų; toli nuo mūsų brangių mirusių draugų.

Vyskupas Athanasius Schneideris padrąsino katalikus dalyvauti Mišiose, celebruojamose Šv. Pijaus X brolijos kunigų, pažymėdamas, kad jie „nėra už Bažnyčios“.

Mūsų Motinos Bažnyčios vaikų klaidos ir nuodėmės sutepa Josios tyrąjį drabužį bei subjauroja skaisčiausios Kristaus Sužadėtinės grožį, todėl ir reikalinga nuolatinė Viešpaties Globa ir Gailestingumas, kuris Bažnyčią atnaujina ir gydo.

Vartant 1962 metų mišiolą turbūt daugeliui teko matyti prie liturginių švenčių dažnai esančius užrašus Statio ad S. Petrum, Statio ad S. Paulum ir t. t. Bet ne visi žino, kad šie užrašai slepia seną ir garbingą, nors dabar jau išnykusią, stacijų liturgijos tradiciją.

Kiekvieno žmogaus ir kiekvienos tautos gyvenime, kaip ir Kristaus gyvenime, būna du momentai: Didysis Penktadienis ir Velykų rytas – Kryžius ir Prisikėlimas.

Nors nuo 1970-ųjų platinamos apokaliptinės pranašystės apie per greitą pasaulio populiacijos augimą, iš tikrųjų duomenys rodo, jog prasideda atvirkštinis procesas.

Rugsėjo 14 dieną švenčiame Švč. Kryžiaus Išaukštinimo šventę. Šia proga skelbiame antrąją dalį pasakojimo apie lietuvių katalikų kovą su protestantais XVI-XVII a., kuri pasireiškė ir kaip kova dėl kryžių.

Jei Dievas leidžia šį iki šiol neregėtą, visuotinį blogio viešpatavimą, tai neabejotinai tam, kad sužadintų krikščionių heroizmą visame pasaulyje.

Nyderlandų Rurmondo vyskupijoje dalyvavimas Mišiose sekmadienį nebėra privalomas.

Užuot galvoję apie rytojų, stenkimės išgyventi šią dieną, atrasti Dievo malonę, kuri yra mums skirta šiam momentui.

1910 m. popiežius šv. Pijus X įvedė antimodernistinę priesaiką. Priesaika buvo privaloma iki 1967 m., kai buvo panaikinta popiežiaus Pauliaus VI.

Aprašoma stebuklinga katalikybės restauracija, kurią sukėlė masiniai Lietuvą valdžiusių protestantų didikų vaikų atsivertimai atgal į katalikybę ir jų prisiimtas sunkus Tikėjimo atstatymo darbas.

Ypač po Vatikano II Susirinkimo pastoracinis aktyvizmas kėlė grėsmę paversti kunigą garbinamu socialiniu darbuotoju, žmogumi, kuris taip orientuojasi į kitus, kad nustoja orientuotis į Dievą.

Atgailos ir įtikėjimo klausimas yra svarbus, bet klausimas, ar ištversime iki galo, yra lygiai toks pat svarbus, o gal ir dar svarbesnis.

Nėra jokių abejonių, kad priėjome lemiamą momentą, liūdną ir kartu logišką akimirką. Mes pasiekėme ribą, kurią buvo galima numatyti.

Dėkokime Viešpačiui už visa tai, ką Jis mums duoda kiekvieną dieną – nes viskas yra Jo dovana, viskas, išskyrus mūsų nuodėmes.

Kadangi Pijaus X dvasia tik ir gyvena troškimu prisidėti visomis išgalėmis prie pasaulio atnaujinimo Kristuje, tai jis ir į visas savo popiežiavimo priedermes, darbus žiūri per to šūkio prizmę.

Prieš mūšį Henrikas V drąsina savo karius, gražiai išskleisdamas katalikiškos ir vyriškos narsos bei nesavanaudiško pasiaukojimo grožį. Pradėdamas kalbą nuo iš pirmo žvilgsnio tuščių dalykų, jis greitai persiima nulankumu ir įprasmina mūšį ne tik politiniame savo šalies, bet ir religiniame kontekste.

Rugsėjo 8 d. 19 val. Trakinių atlaidus užbaigs tradicinės lotyniškos Mišios.

Moksleivius, studentus ir mokytojus kviečiame melstis žemiau pateiktomis maldomis, prašant Dievo pagalbos tinkamai atlikti savo pareigas.

Teigti, kad visos religijos yra vienodai teisingos ir geros yra ne tik prieštaringai klaidinga, bet galiausiai veda ir į paties Dievo egzistavimo neigimą.

Sprendžiant krikščionių religinio persekiojimo problemą daroma nepakankamai.

LaBeoufas pabrėžė, kad tradicinės lotyniškos Mišios (t.y. Tridentinės Mišios) suvaidino svarbų vaidmenį jo atsivertime.

JAV federalinis apeliacinis teismas blokavo siekį priversti gydytojus atlikti abortus arba lyties keitimo operacijas.

Mūsų priešai yra organizuoti. Mes taipgi turime organizuotis.

Pokategorės

Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.
Daugiau informacijos Sutinku Nesutinku