Kovo 28 d. Romoje, aplink Vatikaną atsirado kelios dešimtys tradicinės liturgijos gynimui skirtų reklaminių stendų.

Šiandien Maskvos patriarchatas, kuris per savo 430 metų istoriją visada buvo pavaldus valdančiam carui, yra dvasiškai nusidėvėjęs, o amžinoji Roma laukia Rusijos žmonių sugrįžimo prie tikrojo tikėjimo – grįžimo, kurį 1917 m. Fatimoje paskelbė Dievo Motina.

Bažnyčia iš mūsų prašo ne tik užuojautos ir ašarų. Ji norėtų, kad pasinaudotumėme pamokomis, kurių mus moko Atpirkėjo kančia ir mirtis ant kryžiaus.

Antverpeno vyskupas dar kartą patvirtino, kad popiežius uždegė žalią šviesą Belgijos vyskupų patvirtintam homoseksualių porų palaiminimui.

Norėdama išoriškai atvaizduoti šio meto rimtį ir slėpiningumą, Bažnyčia nuo šio sekmadienio uždengia kryžius, paveikslus ir statulas.

Nereikėtų stebėtis, kad popiežius Pranciškus apdovanoja tokią architektūrą ar kad jis beveik kasdien Mišias laiko neįtikėtino bjaurumo koplyčioje: tai architektūra, kuri įkūnija ir primena naująją katalikybę.

Balandžio 1 d., šeštadienį, organizuojamas katalikų Tradiciją palaikančių tikinčiųjų kryžiaus kelias Vilniaus Kalvarijose. Prisijungti ir kartu eiti kryžiaus kelią kviečiami visi norintys.

Šv. Juozapas pats savo akyse buvo žemiausias tarnas, gi iš tikrųjų savo darbais ir šventomis pareigomis stovėjo aukščiausioje ir garbingiausioje vietoje.

Tikra visuomenės reforma visada yra grįžimas prie pradžios tobulumo. Tradicija yra ne kas kita, kaip tik tai: ištikimybė pirminiams principams, tiems, kuriais remiasi visa kita, iš kurių viskas kyla.

„Turi būti surengtas teismas, jie turi būti nuteisti ir nušalinti nuo pareigų, jei patys neatsiverčia ir nepriima katalikų doktrinos“, – interviu metu sakė G. Muelleris.

Visi autoriaus straipsniai:

Pulti Bergoglio yra tas pats, kas nerimauti dėl naujausio peršalimo organizme, kurį jau anksčiau pakirto baisūs augliai ir galop metastazės.

Rusijos religinė istorija – tai istorija tautos, kurios vadovai nusigręžė nuo savo krikšto pažadų, kuriuos pirmasis Kijeve išpažino šventasis Vladimiras, kad sukurtų instrumentinę nacionalinę religiją naujai valstybei su centru Maskvoje.

Visi autoriaus straipsniai:

Nors jie gali valgyti žuvį penktadieniais ir galbūt atsisakyti cukraus rytinėje kavoje per gavėnią, o gal ir šokolado, jei yra valingi, jie suvokia Katalikų Bažnyčios atgailos tradiciją taip, lyg ji būtų neprivaloma ir neturi jokios reikšmės tikėjimui.

Kokia neįsivaizduojama malonė yra pamaldžiai dalyvauti Šventosiose Mišiose ir kokią neapsakomai didžiulę žalą patiria mūsų siela, kuomet dėl tingumo ar aplaidumo apleidžiame sekmadienio Mišias.

Baigiantis devynioliktajam amžiui ekonominė evoliucija ir pramonės kilimas daugelio tautų visuomenę vis labiau skėlė į dvi klases: viena iš jų, skaičium negausi, naudojosi visais patogumais, kurių gausiai teikė naujų laikų išradimai, o antroji klasė, nesuskaitoma daugybė darbininkų, slegiama baisaus skurdo, negalėjo išsivaduoti iš šios varganos padėties, nors ir kažin kaip būtų stengęsi.

Kartą pas šventąjį Pilypą Nerį atėjo viena moteris ir prisipažino turinti siaubingą silpnybę liežuvauti. Ji visada kalbėdavo blogai apie kitus ir mėgdavo apšnekėti kitų silpnybes. Tačiau ji norėjo liautis tai daryti.

Dievo meilė yra antprigimtinė, Dievo suteikta dorybė, padedanti mums mylėti Viešpatį, savo Dievą, kaip aukščiausiąjį gėrį, dėl Jo paties.

Visi turi sunkumų: asmeninių išbandymų, sveikatos problemų... Ką gi! Mes nesugebėsime suprasti tų išbandymų, jeigu negalvosime apie Dievo Avinėlį, aukojantį save ant altoriaus.

Šv. Tomo Akviniečio „Politiniai traktatai“ – puikus pasirinkimas kiekvienam, kurio netenkina paviršutiniškas politikos supratimas.

Visi autoriaus straipsniai:

Vyskupas vienoje Insbruko bažnyčioje leido pakabinti didžiulį ir impozantišką, negabaritinio dydžio, gavėnios laikui skirtą altoriaus paveikslą, vaizduojantį kiaulės širdį, įspraustą į prezervatyvą.

Trečiasis Gavėnios sekmadienis mums atidengia kiekvienos blogybės šaknį bei priežastį – tai piktoji dvasia, šio pasaulio kunigaikštis, kuris trokšta pavergti kiekvieną sielą ir amžiams atitraukti ją nuo dieviškosios palaimos.

Neužilgo grįžimas į Romą buvo pašventintas kankinio krauju. 1623 m. lapkričio 12 d. Polocko ir Vitebsko arkivyskupą Juozapatą Kuncevičių nužudė schizmatikai, apšaudę jį strėlėmis, o paskui sukapoję didžiuliu kirviu.

1898 m. Turino fotografas Secondo Pia padarė garsiosios savo miesto relikvijos – Turino drobulės negatyvą. Išryškintoje plokštėje daug aiškiau nei ant audinio pasirodė didingas Veidas...

Kodėl velniui taip lengvai pavyksta sužlugdyti mūsų pasiryžimus? Šiame straipsnyje aptarsime dažniausias apgaules, kuriomis jis kenkia pamaldžioms sieloms.

Popiežius Pranciškus paskyrė penkis naujus narius į savo kardinolų patarėjų tarybą, tarp kurių ir eretiškais pareiškimais, vieša parama vienalyčių sąjungų laiminimui pagarsėjęs Liuksemburgo kardinolas Jeanas-Claude’as Hollerichas.

Kviečiame šiais metais 1,2 proc. nuo sumokėto GPM skirti mūsų veiklai, kuria siekiame katalikų Tradicijos išsaugojimo ir atstatymo ten, kur ji prarasta.

Italijoje ir kitose šalyse kai kurių politinių ir religinių sluoksnių potraukį Maskvos patriarchatui sukelia gilus jo istorijos neišmanymas. Pasistengsime trumpai užpildyti šią spragą.

Yra daug žmonių, kurie tvirtina, kad jie yra niekas, kad jie yra tik niekšybė, vargas ir panašūs dalykai, tačiau jie negali pakęsti, kai kitas jiems sako, kad jie nieko verti, kad jie yra kvailiai ir panašius paniekinančius žodžius.

Pokategorės

Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.
Daugiau informacijos Sutinku Nesutinku