XVI sekmadienis po Sekminių

Ps 85, 3 ir 5. Pasigailėk manęs, Viešpatie, nes aš per visą dieną šaukiuosi tavęs. Nes tu, Viešpatie, romus ir meilus, ir didžiai gailestingas visiems, kurie šaukiasi tavęs.

Ps 85, 1. Palenk į mane, Viešpatie, savo ausį ir išklausyk mane, nes aš vargšas ir beturtis.

(Introitas)

Jei nesame palaikomi, mes greitai nupuolame, – tai suprasdama Geroji Motina Bažnyčia šio sekmadienio kolektoje meldžia Visagalio, kad Jo malonė mus nuolat lydėtų, vestų ir padėtų atlikti tuos darbus, kurie mums yra paskirti atlikti, idant nusipelnytume amžinąjį džiaugsmą.

Panašiai moko ir apaštalas Paulius epistolės skaitinyje iš Laiško efeziečiams: Dievo malonė mumyse gali nuveikti didingus dalykus, jei mes tik leidžiame jai veikti. Kristaus meilės gelmes pažinti gali tik tas, kuris nusigręžia nuo savimylos ir atsigręžia į Kristų: „kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdyse ir jūs, įsišakniję ir įsitvirtinę meilėje, galėtumėte suvokti kartu su visais šventaisiais, koks yra plotis ir ilgis, ir aukštis, ir gylis, ir pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta bet kokį žinojimą, kad būtumėte pripildyti visos Dievo pilnybės.“ Prašykime malonės tapti vidiniais žmonėmis, idant pamėgtume dieviškuosius dalykus ir būtume pripildyti Šventosios Dvasios dovanų.

Šventoji Evangelija pasakoja apie Išganytojo atliktą stebuklą – vandenlige sergančiojo išgydymą. Tačiau šis gailestingumo ženklas tapo papiktinimu fariziejams, nes jis buvo atliktas per šabą, kuomet Įstatymas draudžia dirbti. Mokytojas klausia fariziejų: „Valia per šabą gydyti ar ne?“ Tačiau šie nežino ką atsakyti, nes jie pažinojo vien Įstatymo raidę, bet ne dvasią. Norėdamas juos pamokyti Viešpats duoda pavyzdį: „Jei kurio iš jūsų sūnus ar galvijas įkris į šulinį, argi tučtuojau neištrauks jų šabo dieną?!“ Daryti gera nereikia jokio specialaus potvarkio, nes to iš mūsų nori Dievas visur ir visada. Taisyklių ir potvarkių paskirtis yra saugoti meilę ir ją auginti, o ne užgesinti.

Viešpats moko nebijoti rinktis paskutinės vietos, – tai yra nesiekti būti įvertintam, pagirtam, pastebėtam. Tegul mūsų atlygis būna ne žmonių, o Dievo pagarba, tegul mūsų gerų darbų atlygis bus ne trumpalaikis džiaugsmas dėl žmonių pagyrų, bet nesibaigianti laimė, kuomet Dievas priims pas save.                                                                                                          

Viešpatie, skubėk man padėti.

Tebūna sugėdyti ir tegul parausta,

kurie tykoja man gyvastį atimti.

Viešpatie, skubėk man padėti.

(Ofertoriumas)

Paremkite musu veikla

Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

Susiję straipsniai

Įkeliamas komentaras Komentaras bus atnaujintas po 00:00.

Būkite pirmas pakomentavęs.

Rašyti komentarą...
arba komentuokite kaip svečias

Patinka, ką skelbiame?

Sekite mus socialiniuose tinkluose.

Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.