Knygos

 • „Santuoka visiems“

  Kaipgi taip neseniai iškilęs ir vien mažumai aktualus reikalavimas sugebėjo ne tik itin greitai tapti mūsų šalių įstatymų leidėjų rūpesčiu, bet ir veiksmingai įbauginti bei diskredituoti kiekvieną priešininką ar abejojantį taip sėkmingai, kaip vargu ar esame regėję per visą žmogaus teisių judėjimo istoriją?

 • Apie maldos sąlygas ir savybes

  Jei prašysime savo Dangiškojo Tėvo ko nors, kas galėtų pakenkti mums, o ypač mūsų išganymui, Jis neišgirs mūsų maldos. Tad mūsų maldos objektas turi būti teisėtas ir palankus mūsų dvasinei gerovei.

 • Ar liberalizmas yra nuodėmė, ir jei taip, tai kokia nuodėmė?

  Idėjų srityje liberalizmas yra absoliuti klaida, o veiksmų srityje – absoliuti netvarka. Abiem atžvilgiais jis yra ex genere suo [iš savo esmės] labai sunki, mirtina nuodėmė.

 • Ar Mišios yra auka?

  Visi to meto eretikai moko to paties. Melanchtonas, Brenzas, Illyricus, Chemnitzas, Jonas Kalvinas, Petras kankinys ir Theodore'as Beza kartu su kitais neigia, kad Eucharistija galėtų būti arba turėtų būti aukojama Dievui.

 • Ar tiki, kad tau skirti žodžiai „imk savo kryžių“?

  Ar tiki, kad tau asmeniškai skirti Viešpaties žodžiai imk savo kryžių? Jei tiki, tai paimsi. Nesakyk per sunku.

 • Auksinė knyga. Aplinkraštis kryžiaus draugams

  „Ar nematei žemėje didelio stebuklo, į kurį su pasigėrėjimu žiūri visas dangus?“ – sako Viešpats šėtonui. „Ar nematei mano tarno Jobo, kuris kenčia dėl manęs?

 • Chiara Corbella Petrillo: XXI amžiaus meilės liudytoja

  Vienas gyvenimas, kad ir koks trumpas būtų, gali būti labai svarbus; tai taip aiškiai įrodė šios neįtikėtinos moters istorija.

 • Garsioji knyga „Liberalizmas yra nuodėmė“ – jau ir lietuviškai

  Spalio pradžioje Lietuvos skaitytojus pasiekė garsiosios kun. Félix Sardà y Salvany knygos „Liberalizmas yra nuodėmė“ lietuviškas vertimas.

 • Jėzaus prikalimas prie kryžiaus

  Atitemptas prie kryžiaus, Jėzus, tikras kančios paveikslas, pats ant jo atsisėdo. Nieko nelaukę, budeliai parbloškė jį ant nugaros, čiupo jo dešinę ranką, pritraukė ją prie dešiniajame skersinyje išgręžtos skylės ir tvirtai pririšo.

 • Jėzaus suėmimas

  Pal. Onos Kotrynos Emerich regėjimai apie mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus suėmimą.

 • Jėzus Alyvų kalne

  Mačiau, kaip visi šie nesuskaičiuojami žmonių nedėkingumo ir piktnaudžiavimo karčia mano dangiškojo Sužadėtinio mirtimi paveikslai čia keisdamiesi, čia skausmingai pasikartodami slinko pro nuliūdusią Jėzaus sielą.

 • Jėzus Kristus – pamaldumo Šventajai Mergelei galutinis tikslas

  Tvirtą pamaldumą Švenčiausiajai Mergelei mes steigiame tik dėl tobulesnio pamaldumo Jėzui Kristui.

 • Kaip žlugo distribucinė valstybė

  Dauguma anglų, būdami vis dar politiškai laisvi, pamažu prarado ekonominę laisvę ir taip pateko į blogesnę padėtį nei kada nors Europos istorijoje laisvi piliečiai buvo atsidūrę.

 • Karalius, netekęs vainiko

  Bendrai turime apie mūsų šių dienų visuomenę pasakyti: Jėzus jai neviešpatauja.

 • Klaidingas ir tikras pamaldumas Švč. Mergelei Marijai

  Didysis Marijos apaštalas šv. Liudvikas Grinjonas de Monforas aprašo klaidingąjį bei tikrąjį pamaldumą Švč. Mergelei Marijai.

 • Liberalizmas yra nuodėmė

  Jei kiekvienas praėjęs amžius turėjo savo „degančius“ klausimus, juos neabejotinai turi turėti ir šiandieninis amžius. Negali būti kitaip. Ir vienas iš jų, klausimų klausimas, iki baltumo įkaitęs klausimas, kurį vien palietus į visas puses pasipila kibirkštys, yra būtent liberalizmo klausimas.

 • Maksimilijonas Kolbė – šventasis, miręs, kad kitas gyventų

  Jo kalėjimo prižiūrėtojas pasakoja: „Kai atvėriau geležines duris, jis jau buvo miręs, bet man atrodė, kad jis tebėra gyvas. Jis sėdėjo atsirėmęs į sieną, jo veidas švytėjo nepaprasta šviesa. Akys buvo plačiai atmerktos ir žvelgė į vieną tašką. Visas jis buvo tarsi pagautas ekstazės. Aš niekuomet jo nepamiršiu”.

 • Maldos būtinumas sielos išganymui

  Yra svarbi tiesa, kurios nežino tūkstančiai žmonių; arba, jei jie tai žino, retai tai apmąsto ir gauna mažai vaisių. Vis dėlto šios tiesos pažinimas yra beveik toks pat būtinas visiems, atėjusiems į protą, kaip ir Trejybės bei Įsikūnijimo paslapčių pažinimas.

 • Marija ir krikščionių luomai

  Žymaus vokiečių dogmatiko Bernhardo Bartmanno (1860-1938) tekstas apie Švč. Mergelės Marijos pavyzdį skirtingiems krikščionių luomams.

 • Protestantizmo įtaka naujiesiems amžiams

  Naujieji amžiai, ypač XIX a., pasižymi nuolatinėmis revoliucijomis. Liuterio sukelta bažnytinė revoliucija praskynė takus valstybinėms ir socialinėms revoliucijoms, kurios jau yra pastarųjų laikų apraiškos.

Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.
Daugiau informacijos Sutinku Nesutinku